skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of Studies on Groups for Parents of Children Not Attending School in Japan: 1990-2010
日本における不登校児の親グループ研究の文献展望 ―1990~2010年を対象に―

中地, 展生 ; Nakaji, Nobuo

カウンセリング研究, 2012, Vol.45(4), pp.239-247

ISSN: 0914-8337 ; DOI: 10.11544/cou.45.4_239

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ausbruchsmanagement von Masern
Outbreak management of measles

Höhl, N. ; Siewerin, C. ; Feil, F.

Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 2013, Vol.56(9), pp.1287-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1436-9990 ; E-ISSN: 1437-1588 ; DOI: 10.1007/s00103-013-1786-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representaciones sociales de la política en los jóvenes: corrupción institucional y mentira

Bruno, Daniela ; Barreiro, Alicia ; Kriger, Miriam

Kairos: Revista de temas sociales, 2011, Issue 28, p.

ISSN: 1514-9331

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS OF ATTENDING SCHOOL IN SCHOOL DISTRICTS APPLIED ATTENDING SUPPORT SYSTEMS IN NAGANO CITY
長野市の通学支援制度適用小学校区における通学手段の実態

出田, 麻子 ; 寺内, 美紀子 ; Ideta, Asako ; Terauchi, Mikiko

日本建築学会技術報告集, 2017, Vol.23(55), pp.947-952 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1341-9463 ; DOI: 10.3130/aijt.23.947

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of Low Body Temperature in Secondary School Boys

Noi, Shingo ; Ozawa, Haruo ; Masaki, Takeo

International Journal of Sport and Health Science, 2003, Vol.1(1), pp.182-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-1509 ; DOI: 10.5432/ijshs.1.182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
农村地区流动儿童、留守儿童和其他儿童教育机会比较研究 - A Comparative Analysis of Educational Opportunities for Migrant, Stay and Other Children in Rural China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村地区流动儿童、留守儿童和其他儿童教育机会比较研究 - A Comparative Analysis of Educational Opportunities for Migrant, Stay and Other Children in Rural China

杨菊华 ; 段成荣 ; Yang Juhua

人口研究 - Population Research, 2008, Issue 1, pp.11-21

ISSN: 1000-6087

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초$\cdot$중$\cdot$고 학생의 아침식사와 관련된 요인들에 대한 탐색적 연구

이보숙 ; 양일선 ; Yi, Bo-Sook ; Yang, Il-Sun

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2006, Vol.11(1), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CHARACTERISTICS OF CITY SIZE AND SHAPE AND THE SITUATION OF COMMUTATION, ATTENDING SCHOOL

天野, 正昭 ; 天野, 克也 ; Amano, Masaaki ; Amano, Katsuya

日本建築学会計画系論文集, 2008, Vol.73(628), pp.1289-1295

ISSN: 1340-4210 ; DOI: 10.3130/aija.73.1289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Mozambique Service Delivery Indicators : Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mozambique Service Delivery Indicators : Education

World Bank

Toàn văn sẵn có

10
Philippines : Basic Education Public Expenditure Review
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philippines : Basic Education Public Expenditure Review

World Bank ; Australia AID

Toàn văn sẵn có

11
Decentralizing Education in Guatemala : School Management by Local Communities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralizing Education in Guatemala : School Management by Local Communities

Rojas, Carlos ; Valerio, Alexandria ; Demas, Angela

Education Notes

Toàn văn sẵn có

12
The Long Shadow of Little Rock: A Memoir
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Long Shadow of Little Rock: A Memoir

Berkeley Barb

Toàn văn sẵn có

13
The Naked Truth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Naked Truth

Wilcox Collection of Contemporary Political Movements

Toàn văn sẵn có

14
Perpetual War for Perpetual Peace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perpetual War for Perpetual Peace

Wilcox Collection of Contemporary Political Movements

Toàn văn sẵn có

15
Survey of ICT and Education in Africa : Burundi Country Report
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of ICT and Education in Africa : Burundi Country Report

Hare, Harry

InfoDev ICT and Education Series

Toàn văn sẵn có

16
Barriers to Better Quality Education in Central America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barriers to Better Quality Education in Central America

Gropello, Emanuela

en breve

Toàn văn sẵn có

17
A Social Development Saga : India Uttar Pradesh Basic Education and India District Primary Education Projects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Social Development Saga : India Uttar Pradesh Basic Education and India District Primary Education Projects

Kuehnast, Kathleen

Social Development Notes

Toàn văn sẵn có

18
The Silent Majority
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Silent Majority

Berkeley Barb

Toàn văn sẵn có

19
War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

War

Wilcox Collection of Contemporary Political Movements

Toàn văn sẵn có

20
The Republic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Republic

Wilcox Collection of Contemporary Political Movements

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (6)
 2. 1969đến1986  (5)
 3. 1987đến2003  (12)
 4. 2004đến2009  (11)
 5. Sau 2009  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (24)
 2. Tài nguyên văn bản  (12)
 3. Bài báo  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (39)
 2. Japanese  (3)
 3. German  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Sankar, Deepa
 3. Palomba, Geremia
 4. Amano, Katsuya
 5. Amano, Masaaki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...