skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Chromatin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ChIPseek, a web-based analysis tool for ChIP data

Chen, Ting-Wen ; Li, Hsin-Pai ; Lee, Chi-Ching ; Gan, Ruei-Chi ; Huang, Po-Jung ; Wu, Timothy H ; Lee, Cheng-Yang ; Chang, Yi-Feng ; Tang, Petrus

BMC genomics, 30 June 2014, Vol.15, pp.539 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 24974934 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-539

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N K ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome biology, 04 October 2018, Vol.19(1), pp.151 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 30286773 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

dbHiMo: a web-based epigenomics platform for histone-modifying enzymes

Choi, Jaeyoung ; Kim, Ki-Tae ; Huh, Aram ; Kwon, Seomun ; Hong, Changyoung ; Asiegbu, Fred O ; Jeon, Junhyun ; Lee, Yong-Hwan

Database : the journal of biological databases and curation, 2015, Vol.2015, pp.bav052 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; PMID: 26055100 Version:1 ; DOI: 10.1093/database/bav052

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C-State: an interactive web app for simultaneous multi-gene visualization and comparative epigenetic pattern search

Srivastava, Surabhi ; Dhawan, Jyotsna ; Mishra, Rakesh

BMC Bioinformatics, 2017, Vol.18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/s12859-017-1786-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ChIP-Seq tools and web server: a resource for analyzing ChIP-seq and other types of genomic data

Ambrosini, Giovanna ; Dreos, René ; Kumar, Sunil ; Bucher, Philipp

BMC genomics, 18 November 2016, Vol.17(1), pp.938 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 27863463 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudio genomico de la region critica del cromosoma 21 asociada con el sindrome de Down.(Report)

Montoya, Julio Cesar ; Soto, Juliana ; Satizabal, Jose Maria ; Sanchez, Adalberto ; Garcia, Felipe

Colombia Medica, Jan-March, 2011, Vol.42(1), p.26(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HUGIn: Hi-C Unifying Genomic Interrogator

Martin, Joshua ; Xu, Zheng ; Reiner, Alex ; Mohlke, Karen ; Sullivan, Patrick ; Ren, Bing ; Hu, Ming ; Li, Yun; Li, Yun (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Mar 16, 2017

DOI: 10.1101/117531

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HUGIn: Hi-C Unifying Genomic Interrogator

Martin, Joshua S ; Xu, Zheng ; Reiner, Alex P ; Mohlke, Karen L ; Sullivan, Patrick ; Ren, Bing ; Hu, Ming ; Li, Yun ; Birol, Inanc

Bioinformatics, 2017, Vol. 33(23), pp.3793-3795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btx359

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Take a look at plant DNA replication: Recent insights and new questions

Savadel, Savannah D ; Bass, Hank W

Plant Signaling & Behavior, 03 April 2017, Vol.12(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-2324 ; DOI: 10.1080/15592324.2017.1311437

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome Environment Browser (GEB): a dynamic browser for visualising high-throughput experimental data in the context of genome features

Huntley, Derek ; Tang, Y Amy ; Nesterova, Tatyana ; Butcher, Sarah ; Brockdorff, Neil

BMC Bioinformatics, 2008, Vol.9(1), p.501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-9-501 ; PMID: 19038045

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PlantTFcat: an online plant transcription factor and transcriptional regulator categorization and analysis tool

Dai, Xinbin ; Sinharoy, Senjuti ; Udvardi, Michael ; Zhao, Patrick

BMC Bioinformatics, 2013, Vol.14, p.321 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-14-321

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Results from University of North Carolina Provide New Insights into Chromatin (HUGIn: Hi-C Unifying Genomic Interrogator)

Biotech Week, Dec 13, 2017, p.619

ISSN: 1535-2757

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Results from University of North Carolina Provide New Insights into Chromatin (HUGIn: Hi-C Unifying Genomic Interrogator)

Biotech Week, Dec 13, 2017, p.619

ISSN: 1535-2757

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Results from University of North Carolina Provide New Insights into Chromatin (HUGIn: Hi-C Unifying Genomic Interrogator)

Biotech Week, Dec 13, 2017, p.619

ISSN: 1535-2757

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide conserved consensus transcription factor binding motifs are hyper-methylated

Choy, Mun-Kit ; Movassagh, Mehregan ; Goh, Hock-Guan ; Bennett, Martin ; Down, Thomas ; Foo, Roger

BMC Genomics, 2010, Vol.11, p.519 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-11-519

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ChIP-seq Analysis in R (CSAR): An R package for the statistical detection of protein-bound genomic regions.(Software)(Report)

Muino, Jose M. ; Kaufmann, Kerstin ; Van Ham, Roeland Chj. ; Angenent, Gerco C. ; Krajewski, Pawel

Plant Methods, May 9, 2011, Vol.7, p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-4811

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ChIP-seq Analysis in R (CSAR): An R package for the statistical detection of protein-bound genomic regions.(Software)(Report)

Muino, Jose M. ; Kaufmann, Kerstin ; Van Ham, Roeland Chj. ; Angenent, Gerco C. ; Krajewski, Pawel

Plant Methods, May 9, 2011, Vol.7, p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-4811

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction and Experimental Validation of Novel STAT3 Target Genes in Human Cancer Cells (STAT3 Target Gene Prediction)

Oh, Young Min ; Kim, Jong Kyoung ; Choi, Yongwook ; Choi, Seungjin ; Yoo, Joo-Yeon; Hannenhalli, Sridhar (Editor)

PLoS ONE, 2009, Vol.4(9), p.e6911 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0006911

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromatin and siRNA pathways cooperate to maintain DNA methylation of small transposable elements in Arabidopsis

Tran, Robert K ; Zilberman, Daniel ; De Bustos, Cecilia ; Ditt, Renata F ; Henikoff, Jorja G ; Lindroth, Anders M ; Delrow, Jeffrey ; Boyle, Tom ; Kwong, Samson ; Bryson, Terri D ; Jacobsen, Steven E ; Henikoff, Steven

Genome Biology, 2005, Vol.6(11), p.R90-R90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906 ; E-ISSN: 1465-6914 ; DOI: 10.1186/gb-2005-6-11-r90 ; PMCID: 1297646 ; PMID: 16277745

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

rMAT - an R/Bioconductor package for analyzing ChIP-chip experiments

Droit, Arnaud ; Cheung, Charles ; Gottardo, Raphael

Bioinformatics, 2010, Vol. 26(5), pp.678-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btq023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 59  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (52)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (5)
 4. 2013đến2015  (17)
 5. Sau 2015  (28)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hu, Ming
 2. Li, Yun
 3. Materne, Philippe
 4. Tomlinson, Simon
 5. Blin, Carla

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...