skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sultan or the Democrat? Turkish President Erdogan's irrational behavior is about power, not religion.(OPINION)

Gebert, Konstanty

Moment, 2015, Vol.40(1), p.14(1)

ISSN: 0099-0280

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Polish republic of untruth: it didn't take long for the recently elected government to have a troubling impact on the state of the country's democracy

Gebert, Konstanty

Moment, 2017, Vol.42(1), p.24(9)

ISSN: 0099-0280

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Declaring the rights of migrants: the refugee flow into Europe needs to be seen for the historic change it is.(OPINION)

Gebert, Konstanty

Moment, 2016, Vol.41(4), p.16(1)

ISSN: 0099-0280

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The other warsaw uprising

Gebert, Konstanty

Moment, 2014, Vol.39(1), p.68(2)

ISSN: 0099-0280

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Neighbors Killed Neighbors

Gebert, Konstanty

Moment, 2015, Vol.40(5), p.76(3)

ISSN: 0099-0280

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gagging History, Un-Gagging Hate: The debate over Poland's new 'Holocaust law' stokes rising anti-Semitism.(OPINION)

Gebert, Konstanty

Moment, 2018, Vol.43(2), p.18(1)

ISSN: 0099-0280

Toàn văn sẵn có

7
Poland since 1989: muddling through, wall to wall
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poland since 1989: muddling through, wall to wall

Gebert, Konstanty

Central and Southeast European Politics since 1989

ISBN: 9780521888103 ; ISBN: 9780521716161 ; ISBN: 0521888107 ; ISBN: 0521716160

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WARS OF MEMORY

Gebert, Konstanty

Cuadernos Judaicos, 2008, Issue 25, pp.273-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07174357

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WHY THE MUSEUM

Gebert, Konstanty

Cuadernos Judaicos, 2008, Issue 25, pp.297-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07174357

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Semitism in the 1990 Polish Presidential Election

Gebert, Konstanty

Social Research, Winter 1991, Vol.58(4), p.723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X ; E-ISSN: 1944-768X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Independent Society: Poland under Martial Law

Gebert, Konstanty

Alternatives: Global, Local, Political, July 1990, Vol.15(3), pp.355-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/030437549001500306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dial-A-Jew

Gebert, Konstanty

Блесок - литература и други уметности

ISSN: 1409-6900 ; E-ISSN: 1409-6900

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонирај-му-на-Евреин

Gebert, Konstanty

Блесок - литература и други уметности

ISSN: 1409-6900 ; E-ISSN: 1409-6900

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Uses of Anti-Semitism

Gebert, Konstanty; Plaks, Livia (Editor)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Poland is the new France for Germany

Guerot, Ulrike ; Gebert, Konstanty

OpenDemocracy, Oct 17, 2012

E-ISSN: 14765888

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Poland is the new France for Germany

Guerot, Ulrike ; Gebert, Konstanty

OpenDemocracy, Jan 2, 2013

E-ISSN: 14765888

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Shock' crock; Poland's overrated reforms. (economic policies) (Column)

Gebert, Konstanty

The Washington Post, May 2, 1993, Vol.116, p.C1

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poland Shouldn't Shut Out Refugees.(OpEd)(OP-ED CONTRIBUTOR)(Essay)

Gebert, Konstanty

The New York Times, Sept 10, 2015

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poland Shouldn't Shut Out Refugees.(OpEd)(OP-ED CONTRIBUTOR)(Essay)

Gebert, Konstanty

The New York Times, Sept 10, 2015

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

35 BIULETYN INFORMACYJNY "Solidarność za granicą"

Trybulski, Szymon ; Gebert, Konstanty ; Lipski, Jan Józef

BIULETYN INFORMACYJNY »Solidarnosc za granica« 35 INFORMATION BULLETIN "Solidarity abroad"

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (3)
 2. 1993đến2007  (4)
 3. 2008đến2012  (4)
 4. 2013đến2016  (7)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17)
 2. Polish  (1)
 3. Macedonian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gebert, Konstanty
 2. Guerot, Ulrike
 3. Plaks, Livia
 4. Gebert, K.
 5. Konstanty Gebert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...