skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Research Articles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congruence of appropriation and provision in collective water provision in Central Namibia

Thomas Falk ; Dirk Lohmann ; Nadege Azebaze

International Journal of the Commons, 01 February 2016, Vol.10(1), pp.71-118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1875-0281 ; DOI: 10.18352/ijc.583

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing coordination in water management through communication tools: Results from experimental games in Coastal Bangladesh‏

Archisman Mitra ; Marie-Charlotte Buisson ; Ram C Bastakoti

International Journal of the Commons, 01 October 2017, Vol.11(2), pp.774-798 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1875-0281 ; DOI: 10.18352/ijc.752

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First carrot, then stick: how the adaptive hybridization of incentives promotes cooperation

Chen, Xiaojie ; Sasaki, Tatsuya ; Brännström, Åke ; Dieckmann, Ulf

Journal of the Royal Society Interface, 2015, Vol.12(102) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-5689 ; E-ISSN: 1742-5662 ; DOI: 10.1098/rsif.2014.0935 ; PMCID: 4277083 ; PMID: 25551138

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private provision of a public good: cooperation and altruism of internet forum users

Alejandro Ros-Galvez ; Alfonso Rosa-Garcia

International Journal of the Commons, 01 September 2015, Vol.9(2), pp.720-743 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1875-0281 ; DOI: 10.18352/ijc.554

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ram C Bastakoti
  2. Rosa-Garcia, Alfonso
  3. Brännström, Åke
  4. Dieckmann, Ulf
  5. Marie-Charlotte Buisson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...