skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Publishing xóa Chủ đề: Standards xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Familiarization of electronic books

Siriginidi Subba Rao

The Electronic Library, 2001, Vol.19(4), p.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470110402045

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for electronic books in the World Wide Web age

François Bry ; Michael Kraus

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.275-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438874

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five advantages of electronic books

Griffith, Cary

Information Today, Mar 1995, Vol.12(3), p.10

ISSN: 87556286 ; E-ISSN: 21690340

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book readers and college students

Bruce E. Massis

New Library World, 2010, Vol.111(7/8), p.347-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; DOI: 10.1108/03074801011059966

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The e-book industry today: a bumpy road becomes an evolutionary path to market maturity

Herther, Nancy K

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.45-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582727

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Web-based electronic book (e-book) library: the netLibrary model

Silipigni Connaway, Lynn

Library Hi Tech, 01 December 2001, Vol.19(4), pp.340-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830110411961

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The e-book: pipe dream or potential disaster?

Dorman, David

American Libraries, 1999, Vol.30(2), p.36(4)

ISSN: 0002-9769

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books and new library service models: An analysis of the impact of E-book technology on academic libraries

Jantz, Ronald

Information Technology and Libraries, Jun 2001, Vol.20(2), pp.104-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07309295

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an electronic book accessibility standard for physically challenged individuals and deduction of a production guideline

Park, Joo Hyun ; Kim, Hyun-Young ; Lim, Soon-Bum

Computer Standards & Interfaces, May 2019, Vol.64, pp.78-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/j.csi.2018.12.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues and Experiments in Electronic Publishing and Dissemination

Hunter, Karen

Information technology and libraries, 1994, Vol.13(2), p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0730-9295 ; E-ISSN: 2163-5226

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Web: TEI, the Digital Library, and the Ebook Revolution

Gibson, Matthew ; Ruotolo, Christine

Computers and the Humanities, 2003, Vol.37(1), pp.57-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4817 ; E-ISSN: 1572-8412 ; DOI: 10.1023/A:1021895322291

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Books: The Next Electronic Frontier

Luther, Judy

Information Today, Dec, 1998, Vol.15(11), p.32

ISSN: 8755-6286

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alice in E-book land: A primer for librarians

Mattison, David

Computers in Libraries, Oct 2002, Vol.22(9), pp.14-21

ISSN: 10417915

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NuvoMedia and SoftBook Press Jointly Propose OEB File Format Specification.(Brief Article)

Hane, Paula;

Information Today, Jan, 2000, Vol.17(1), p.38

ISSN: 8755-6286

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREE PERSPECTIVES ON INDEPENDENT EBOOK ADOPTION IN ACADEMIC LIBRARIES

Brahme, Maria ; Delich, Patricia ; Heilman, Elena

Computers in Libraries, Sep 2012, Vol.32(7), pp.17-22

ISSN: 10417915

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open eBook authoring group completes draft recommendation for new standard

Anonymous

Information Today, Jul/Aug 1999, Vol.16(7), pp.33-34

ISSN: 87556286 ; E-ISSN: 21690340

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China Internet based academic journals digital publishing models study.(Report)

Shen, Xiangxing ; Li, Xiangdong ; Yang, Yuan ; Shen, Chong ; Kwong, Kae Hsiang

Intelligent Information Management, August, 2010, Vol.2(8), p.437(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2150-8194

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why bother with XML? Here's why

Boeri, Robert ; Hensel, Martin

Emedia, Jan 2000, Vol.13(1), p.61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15254658

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Book 2000: Protecting content

Luther, Judy

Information Today, Nov 2000, Vol.17(10), pp.23-26

ISSN: 87556286 ; E-ISSN: 21690340

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond print: reading digitally

Gary J. Brown

Library Hi Tech, 2001, Vol.19(4), p.390-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; DOI: 10.1108/07378830110412456

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (3)
 2. 1997đến1999  (5)
 3. 2000đến2002  (10)
 4. 2003đến2010  (7)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Luther, Judy
 2. Gibson, Matthew
 3. Park, Joo Hyun
 4. Kraus, Michael
 5. Sevigny, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...