skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Dental Materials xóa Chủ đề: Mouth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Dental Prosthesis and Restorative Materials Interface on Oral Biofilms

Hao, Yu ; Huang, Xiaoyu ; Zhou, Xuedong ; Li, Mingyun ; Ren, Biao ; Peng, Xian ; Cheng, Lei

International Journal of Molecular Sciences, 2018, Vol.19(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1422-0067 ; DOI: 10.3390/ijms19103157 ; PMCID: 6213966 ; PMID: 30322190

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiologically influenced corrosion of orthodontic metallic appliances

Kameda, Takashi ; Oda, Hirotake ; Ohkuma, Kazuo ; Sano, Natsuki ; Batbayar, Nomintsetseg ; Terashima, Yukari ; Sato, Soh ; Terada, Kazuto

Dental materials journal, 2014, Vol.33(2), pp.187-95

E-ISSN: 1881-1361 ; PMID: 24583645 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perception of materials through oral sensation

Howes, Philip D ; Wongsriruksa, Supinya ; Laughlin, Zoe ; Witchel, Harry J ; Miodownik, Mark

PloS one, 2014, Vol.9(8), pp.e105035 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25136793 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0105035

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contact allergy in the mouth: diversity of clinical presentations and diagnosis of common allergens relevant to dental practice

Bakula, Andrijana ; Lugović-Mihić, Liborija ; Situm, Mirna ; Turcin, Juraj ; Sinković, Ana

Acta clinica Croatica, December 2011, Vol.50(4), pp.553-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0353-9466 ; PMID: 22649886 Version:1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Nanoparticles to Control Oral Biofilm Formation

Allaker, R.P

Journal of Dental Research, November 2010, Vol.89(11), pp.1175-1186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0345 ; E-ISSN: 1544-0591 ; DOI: 10.1177/0022034510377794

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burning mouth syndrome: the role of contact hypersensitivity

Marino, R ; Capaccio, P ; Pignataro, L ; Spadari, F

Oral diseases, May 2009, Vol.15(4), pp.255-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1601-0825 ; PMID: 19302167 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1601-0825.2009.01515.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid manufacture of removable partial denture frameworks

Richard Bibb ; Dominic Eggbeer ; Robert Williams

Rapid Prototyping Journal, 2006, Vol.12(2), p.95-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-2546 ; DOI: 10.1108/13552540610652438

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

As good as the originals

Mraz, Stephen

Machine Design, Oct 10, 1996, Vol.68(18), p.88

ISSN: 00249114 ; E-ISSN: 19449577

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efecte chimice şi electrochimice ale metalelor in cavitatea bucală.
Chemical and electrochemical effects of metals in the oral cavity

Schwind, O

Stomatologia, 1968, Vol.15(3), pp.209-14

ISSN: 0039-1719 ; PMID: 5246743 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contribuţii la studiul curenţilor galvanici intrabucali.
Contributions to the study of intrabuccal galvanic currents

Chiru-Mocanu, M ; Teodorescu, T ; Buţureanu, E ; Ciubotaru, S

Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 1967, Vol.71(4), pp.909-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7848 ; PMID: 4873347 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (1)
 2. 1968đến1995  (1)
 3. 1996đến2005  (1)
 4. 2006đến2009  (2)
 5. Sau 2009  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Romanian  (2)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou, Xuedong
 2. Lugović-Mihić, Liborija
 3. Spadari, F
 4. Terashima, Yukari
 5. Laughlin, Zoe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...