skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CEEOL Books xóa Chủ đề: Special Historiographies xóa Tác giả/ người sáng tác: Micu, Gabriel xóa Chủ đề: Post-Soviet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures

Walker, Edward W ; Coadă, Ludmila ; Chebotaryov, Andrey ; Matsaberidze, Malkhaz ; Dzhuraev, Shairbek ; Tsereteli, Ivane ; Micu, Gabriel ; Baidaus, Eduard ; Ciuciu, Ciprian ; Abasov, Seyidabas Oglu ; Čepaitienė, Rasa ; Vardanyan, Arman ; Vardanyan-Ayvazyan, Tamara ; Musteaţă, Sergiu ; Dungaciu, Dan; Musteaţă, Sergiu (Editor)

ISBN: 9786062400736 ; ISBN: 6062400733

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chebotaryov, Andrey
  2. Matsaberidze, Malkhaz
  3. Čepaitienė, Rasa
  4. Abasov, Seyidabas Oglu
  5. Dzhuraev, Shairbek

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...