skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa Nhan đề tạp chí: Collection Building xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Journals (Emerald Group Publishing) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information gathering behaviour of arts scholars in Sri Lankan universities: a critical evaluation

Ileperuma, Sriyani

Collection Building, 01 March 2002, Vol.21(1), pp.22-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4953 ; E-ISSN: 2054-5592 ; DOI: 10.1108/01604950210414698

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of a digital archive (JSTOR) on print collection use

Seeds, Robert S

Collection Building, 01 September 2002, Vol.21(3), pp.120-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4953 ; E-ISSN: 2054-5592 ; DOI: 10.1108/01604950210434551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ileperuma, Sriyani
  2. Seeds, Robert
  3. Robert S. Seeds
  4. Seeds, Robert S.
  5. Ileperuma, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...