skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Tanzania xóa Chủ đề: Economic Surplus Model xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology adoption under seed access constraints and the economic impacts of improved pigeonpea varieties in Tanzania

Shiferaw, Bekele A. ; Kebede, Tewodros A. ; You, Liang

Agricultural Economics, November 2008, Vol.39(3), pp.309-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/j.1574-0862.2008.00335.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International research on vegetable improvement in East and Southern Africa: adoption, impact, and returns

Schreinemachers, Pepijn ; Sequeros, Teresa ; Lukumay, Philipo Joseph

Agricultural Economics, November 2017, Vol.48(6), pp.707-717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12368

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. You, L.
 2. Sequeros, T
 3. Shiferaw, BA
 4. Lukumay, P.J.
 5. Schreinemachers, Pepijn

theo chủ đề:

 1. Tanzania
 2. O32
 3. C34
 4. Q16
 5. Double Hurdle Model

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...