skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Artificial Intelligence xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exponential laws of computing growth

Denning, Peter ; Lewis, Ted

Communications of the ACM, 20 December 2016, Vol.60(1), pp.54-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2976758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bitcoin: Under the Hood

Zohar, Aviv

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2015, Vol.58(9), p.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farm Automation Gets Smarter

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2016, Vol.59(11), p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Theory Without Experiments: Have We Gone Too Far?

Mitzenmacher, Michael

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2015, Vol.58(9), p.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking to Machines

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 2012, Vol.55(4), p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AI in Contact Centers

Kirkpatrick, Keith

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Aug 2017, Vol.60(8), p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVENTION USER INTERFACES: A NEW INTERACTION PARADIGM FOR AUTOMATED SYSTEMS

Schmidt, Albrecht ; Herrmann, Thomas

Interactions, Sep-Oct 2017, Vol.24(5), p.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10725520 ; E-ISSN: 15583449

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifelong Learning in Artificial Neural Networks

Anthes, Gary

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 2019, Vol.62(6), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/3323685

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ClaimPerfect: an application case study of machine learning techniques towards a fraud management system for warranty claims processing

Jinka, Parthasarathi ; Rao, G ; Sundararaman, Karthik

Proceedings of the 6th International Conference on ubiquitous information management and communication, 20 February 2012, pp.1-6

ISBN: 9781450311724 ; ISBN: 1450311725 ; DOI: 10.1145/2184751.2184854

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational law

Love, Nathaniel ; Genesereth, Michael

Proceedings of the 10th international conference on artificial intelligence and law, 06 June 2005, pp.205-209

ISBN: 1595930817 ; ISBN: 9781595930811 ; DOI: 10.1145/1165485.1165517

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A process for evaluating legal knowledge-based systems based upon the context criteria contingency-guidelines framework

Hall, Maria ; Hall, Richard ; Zeleznikow, John

Proceedings of the 9th international conference on artificial intelligence and law, 24 June 2003, pp.274-283

ISBN: 1581137478 ; ISBN: 9781581137477 ; DOI: 10.1145/1047788.1047843

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2011  (1)
 3. 2012đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Geller, T
 2. Geller, Tom
 3. Hall, Maria
 4. Zohar, Aviv
 5. Zeleznikow, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...