skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Katz, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books in review

Hall, John ; Ganve, Venelin ; Woodruff, David ; Katz, Mark

Studies in Comparative International Development, 2001, Vol.35(4), pp.110-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3606 ; E-ISSN: 1936-6167 ; DOI: 10.1007/BF02732710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational revolutionary ideologies

Katz, Mark

Society, 2005, Vol.42(6), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/BF02687511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Russian-US relations improve?(Essay)

Katz, Mark N.

Strategic Studies Quarterly, 2014, Vol.8(2), p.129(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-1815

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Putin’s and Brezhnev’s Policies toward the Middle East

Katz, Mark

Society, 2008, Vol.45(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-008-9065-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Does the Cold War Continue in the Third World?

Katz, Mark N

Journal of Peace Research, November 1990, Vol.27(4), pp.353-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343390027004001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Third World in Soviet Military Thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Third World in Soviet Military Thought

Katz, Mark N

ISBN10: 0415601835 ; ISBN13: 9780415601832 ; E-ISBN10: 0203835646 ; E-ISBN13: 9780203835647

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superpower Conflict Resolution: Lessons for the Future

Katz, Mark N

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, November 1991, Vol.518(1), pp.177-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716291518001015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-democratic revolutions and attempts at state breakup: is there a connection?

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2007, Vol.169(3), p.111(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionary change in Central Asia

Katz, Mark N.

World Affairs, Spring, 2006, Vol.168(4), p.157(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Soviet-Cuban Connection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet-Cuban Connection

Katz, Mark N.

International Security, 22/1983, Vol.8(1), p.88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01622889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2538487

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic revolutions: why some succeed, why others fail

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2004, Vol.166(3), p.163(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saudi-Russian relations in the Putin Era

Katz, Mark N.

The Middle East Journal, Autumn, 2001, Vol.55(4), p.603(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will there be revolution in Central Asia?

Katz, Mark N

Communist and Post-Communist Studies, 2007, Vol.40(2), pp.129-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; E-ISSN: 1873-6920 ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2007.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity, Andrei P. Tsygankov (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006), xxvi, 218 pp. + tables.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity, Andrei P. Tsygankov (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006), xxvi, 218 pp. + tables.

Katz, Mark N.

Nationalities Papers, 03/2007, Vol.35(1), pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0090599200023023

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of the Vietnam War 1945-1948

Katz, Mark N

The Review of Politics, 1980, Vol.42(2), pp.131-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500031417

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution: Refining Its Defining

Yinger, J. ; Katz, Mark

International Journal of Group Tensions, 2001, Vol.30(4), pp.349-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-0732 ; E-ISSN: 1573-3408 ; DOI: 10.1023/A:1012724902591

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the significance of V. M. Kulish

Katz, Mark

Studies in Soviet Thought, 1983, Vol.25(3), pp.185-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3797 ; E-ISSN: 1573-0948 ; DOI: 10.1007/BF00832431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the Superpowers Plot Peace?

Katz, Mark N

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 May 1990, Vol.46(4), pp.38-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1990.11459828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Central Asia: Views from Washington, Moscow, and Beijing, Eugene Rumer, Dmitri Trenin, and Huasheng Zhao (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2007), viii, 224 pp.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central Asia: Views from Washington, Moscow, and Beijing, Eugene Rumer, Dmitri Trenin, and Huasheng Zhao (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2007), viii, 224 pp.

Katz, Mark N.

Nationalities Papers, 11/2007, Vol.35(5), pp.974-976 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0090599200017049

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khatami and Gorbachev: Politics of Change in the Islamic Republic of Iran and the USSR.(Book review)

Katz, Mark N.

The Middle East Journal, Autumn, 2010, Vol.64(4), p.679(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (8)
 2. 1991đến1999  (9)
 3. 2000đến2003  (8)
 4. 2004đến2008  (10)
 5. Sau 2008  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (20)
 2. Bài báo  (18)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Katz, Mark N
 2. Katz, Mark
 3. Mark N. Katz
 4. Katz, Mn
 5. Katz, M.N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...