skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.182  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
汉外语言文化对比与对外汉语教学 han wai yu yan wen hua dui bi yu dui wai han yu jiao xue 专著 赵永新主编
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉外语言文化对比与对外汉语教学 han wai yu yan wen hua dui bi yu dui wai han yu jiao xue 专著 赵永新主编

Hứa Dư Long 赵永新 zhao yong xin 主编

北京 北京语言文化大学出版社 1997 - (401 HUA 1997) - ISBN7-5619-0575-0

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

新HSK考试辅导教程 5级

高等教育出版社; 2011 - (495.1 HUO 2011)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语语音教程

Beijing Language & Culture University Press; 2002 - (495.1 HUO 2002)

Truy cập trực tuyến

4
对外汉语教学的有效性研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学的有效性研究

王振洪

文建设, 2013, Issue 1Z, pp.33-34

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

5
浅谈如何提升对外汉语教学实践水平
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈如何提升对外汉语教学实践水平

贺洁

文建设, 2014, Issue 4Z, pp.6-7

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

6
对外汉语教学现状及对策研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学现状及对策研究

马玲玲

文建设, 2014, Issue 3X, pp.7-8

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

7
跨文化视角下的对外汉语教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

跨文化视角下的对外汉语教学

李旭中 ; 孟斌斌 ; 张蔚

黑龙江高研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2013, Vol.31(07), pp.42-44

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

8
浅谈中国文化对对外汉语教学的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈中国文化对对外汉语教学的影响

依拉木·依不拉音

文建设, 2012, Issue 9X, pp.44-45

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

9
基于美国汉语课堂教学特征对国内对外汉语教学的启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于美国汉语课堂教学特征对国内对外汉语教学的启示

李娟

文建设, 2013, Issue 8X, pp.5-6

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

10
基于微信的对外汉语互动教学模式探究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于微信的对外汉语互动教学模式探究

邹小青

育与职业 - Education and Vocation, 2015, Issue 25, pp.97-100

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

11
基于文化图式的对外汉语教学研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于文化图式的对外汉语教学研究

李代丽

文建设, 2015, Issue 6Z, pp.7-8

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

12
数据驱动的对外汉语教学辅助模式研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

数据驱动的对外汉语教学辅助模式研究

焦彬凯

文建设, 2013, Issue 0Z, pp.11-12

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

13
浅谈对外汉语教学中的文化渗透
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈对外汉语教学中的文化渗透

杨乐

山西师大报:社会科版 - Journal of Shanxi Teachers University, 2011, Issue S2, pp.177-179

ISSN: 1001-5957

Truy cập trực tuyến

14
留学生使用汉语双音形容词与名词搭配情况考察
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

留学生使用汉语双音形容词与名词搭配情况考察

卫斓

首都师范大报:社会科版 - Journal of Capital Normal University(Social Science Edition), 2014, Issue S1, pp.74-81

ISSN: 1004-9142

Truy cập trực tuyến

15
浅析项目交际法语言教学引入对外汉语课堂
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅析项目交际法语言教学引入对外汉语课堂

李纯玮

文建设, 2013, Issue 3Z, pp.16-17

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

16
多元智能理论指导下的对外汉语教学研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多元智能理论指导下的对外汉语教学研究

安淑春 ; 朱伟娟

山东社会科 - Shandong Social Science, 2014, Issue S2, pp.196-199

ISSN: 1003-4145

Truy cập trực tuyến

17
对外汉语教学中相关词语教学探微——以“穿”和“戴”为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学中相关词语教学探微——以“穿”和“戴”为例

王树建

内蒙古师范大报:育科版 - Journal of Inner Mongolia Normal University(Education Science), 2014, Issue 11, pp.120-121

ISSN: 1671-0916

Truy cập trực tuyến

18
来华留学生戏剧文化教学的相关问题
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

来华留学生戏剧文化教学的相关问题

耿军

戏剧文, 2012, Issue 10, pp.63-67

ISSN: 1008-0007

Truy cập trực tuyến

19
留学生汉语学习中“口”和“嘴”的教学思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

留学生汉语学习中“口”和“嘴”的教学思考

肖丽莉

文建设, 2012, Issue 3X, pp.53-55

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

20
全身反应法(TPR)在印度尼西亚幼儿汉语教学中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全身反应法(TPR)在印度尼西亚幼儿汉语教学中的应用

商艳涛 ; 杨恒

华南师范大报:社会科版 - Journal of South China Normal University(Social Science Edition), 2014, Issue 02, pp.130-135

ISSN: 1000-5455

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.182  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (153)
 2. 1991đến1997  (307)
 3. 1998đến2004  (594)
 4. 2005đến2012  (676)
 5. Sau 2012  (451)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.179)
 2. Sách  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (158)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 吕必松
 2. 李泉
 3. 刘颂浩
 4. 赵金铭
 5. 陆俭明

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...