skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 550  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Teacher Reform in Indonesia : The Role of Politics and Evidence in Policy Making
Teacher Reform in Indonesia : The Role of Politics and Evidence in Policy Making
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teacher Reform in Indonesia : The Role of Politics and Evidence in Policy Making

ISBN0-8213-9829-6;ISBN0-8213-9960-8

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Potential of Systems Thinking in Teacher Reform as Theorized for the Teaching Brain Framework

Rodriguez, Vanessa

Mind, Brain, and Education, June 2013, Vol.7(2), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-2271 ; E-ISSN: 1751-228X ; DOI: 10.1111/mbe.12013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From trust to control - the Swedish first teacher reform

Erlandson, Peter ; Karlsson, Mikael. R

Teachers and Teaching, 02 January 2018, Vol.24(1), pp.22-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-0602 ; E-ISSN: 1470-1278 ; DOI: 10.1080/13540602.2017.1379390

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local enactment of the Swedish 'advanced teacher reform'

Bergh, Andreas ; Löfdahl Hultman, Annica ; Englund, Tomas

Journal of Curriculum Studies, 04 May 2019, Vol.51(3), pp.326-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0272 ; E-ISSN: 1366-5839 ; DOI: 10.1080/00220272.2018.1436195

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teacher reform in Indonesia: can offshore programs create lasting pedagogical shift?

Allen, William ; Hyde, Mervyn ; Whannel, Robert ; O'Neill, Maureen

Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 01 January 2018, Vol.46(1), pp.22-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-866X ; E-ISSN: 1469-2945 ; DOI: 10.1080/1359866X.2017.1355051

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing the Politics of Teacher Reform

Chapter 6, pp.287-330

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8_ch6

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting Teacher Reform Back on Track

Stop the School Bus : Getting Education Reform Back on Track

ISBN: 978-1-118-28306-6

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia as a Case Study for Comprehensive Teacher Reform

Chapter 1, pp.13-37

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6_ch1

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Profession and Teacher Reform in Thailand

Kamonwan Tangdhanakanond

교육혁신연구 2010, Vol.20(1), pp.1-20

Toàn văn không sẵn có

10
A Follow-Up Study on the Second Decade of Education Reform in Thailand (2009-Present) Focusing on Teacher Reform and Learning Reform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Follow-Up Study on the Second Decade of Education Reform in Thailand (2009-Present) Focusing on Teacher Reform and Learning Reform

Waiyakarn, Somjate ; Muangnoycharoen, Kansiripak

SSRN Electronic Journal, 2015

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2870311

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Teacher Reform in Florida: Analyzing Causal Narratives Surrounding State Adoption of Performance-Based Evaluations, Performance Pay, and Tenure Elimination

Harrison, Christopher ; Cohen-Vogel, Lora

Peabody Journal of Education, 01 November 2012, Vol.87(5), pp.517-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-956X ; E-ISSN: 1532-7930 ; DOI: 10.1080/0161956X.2012.723489

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making

Chang, Mae Chu ; Shaeffer, Sheldon ; Al-Samarrai, Samer ; Ragatz, Andrew B. ; de Ree, Joppe ; Stevenson, Ritchie

Directions in Development - Human Development

ISBN: 978-0-8213-9829-6 ; E-ISBN: 978-0-8213-9960-6 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teacher reform in Indonesia the role of politics and evidence in policy making

Al - Samarrai, Samer; Ragatz, Andrew B ; De Ree, Joppe ; Chu - Chang, Mae ; Stevenson, Ritchie ; Shaeffer, Sheldon

ISBN: 9780821398296 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-9829-6

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teacher reform in Indonesia the role of politics and evidence in policy making

Chang, Mae Chu ; Shaeffer, Sheldon ; Al - Samarrai, Samer ; Ragatz, Andrew B ; Ree, Joppe De ; Stevenson, Ritchie

ISBN: 9780821399606 ; DOI: 10.1596/9780821398296

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A "Deleterious" Driver: The "First Teacher" Reform in Sweden

Hardy, Ian ; Rönnerman, Karin

Scandinavian Journal of Educational Research, 29 July 2019, Vol.63(5), pp.805-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3831 ; E-ISSN: 1470-1170 ; DOI: 10.1080/00313831.2018.1452289

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Trapped in the reform”: Kindergarten teachers’ experiences of teacher professionalisation in Buleleng, Indonesia

Yulindrasari, Hani ; Ujianti, Putu Rahayu; Adriany, Vina (Editor)

Policy Futures in Education, January 2018, Vol.16(1), pp.66-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1478-2103 ; DOI: 10.1177/1478210317736206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Perspectives on Teacher Reform Efforts

Pallante, Joan A

Action in Teacher Education: National Forces on Teaching and Teacher Education, 01 June 1993, Vol.15(2), pp.25-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-6620 ; E-ISSN: 2158-6098 ; DOI: 10.1080/01626620.1993.10734407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor market choices and teacher reform: Policy options for the public schools of the twenty-first century

Berry, Barnett

Teaching and Teacher Education, 1988, Vol.4(1), pp.71-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-051X ; E-ISSN: 1879-2480 ; DOI: 10.1016/0742-051X(88)90026-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization of wage determination evidence from a national teacher reform

Willén, Alexander

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Assessment of Professional Development School Interns: A Model for Reform

Latham, Nancy I ; Crumpler, Thomas P ; Moss, R. Kay

The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 01 March 2005, Vol.78(4), pp.146-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-8655 ; E-ISSN: 1939-912X ; DOI: 10.3200/TCHS.78.4.146-150

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 550  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (233)
 2. Toàn văn trực tuyến (219)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (12)
 2. 1983đến1991  (23)
 3. 1992đến2000  (50)
 4. 2001đến2010  (167)
 5. Sau 2010  (287)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (513)
 2. Chinese  (1)
 3. German  (1)
 4. Swedish  (1)
 5. Japanese  (1)
 6. Korean  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Toch, Thomas
 3. Sawchuk, Stephen
 4. Berry, Barnett
 5. Hirsh, Åsa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...