skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reseña del libro : Justicia y derechos humanos en la construcción de la democracia, de Fabiana Alonso, Natacha Bacolia, Bernardo Carrizo, Marcelino Maina (Coordinadores)

Robledo, Juan

Aletheia, Vol.4(7), pp.- [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 18533701

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

De quais feminismos estamos falando?

Maiara Garcia Orlandini

Revista Compolítica, Vol.9(2), pp.141-158 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22364781 ; DOI: 10.21878/compolitica.2019.9.2.296

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demoperfectocracia: La democracia pre-reformada en Costa Rica (1885-1948).(Book review)

Booth, John A.

American Historical Review, Dec, 2009, Vol.114(5), p.1502-1503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The university with conditions La universidad con condiciones

José María Ripalda Crespo

Athenea digital, 01 March 2013, Vol.13(1), pp.171-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1578-8946 ; E-ISSN: 1578-8946

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La nacion sonada: Violencia, liberalismo y democracia en Colombia.(Book review)

Bergquist, Charles

Journal of Latin American Studies, August, 2007, Vol.39(3), p.670(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternation, transition, and regime change in Mexico: is the glass half full or empty?(Book review)

Pansters, Wil

European Review of Latin American and Caribbean Studies/ Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Oct, 2011, Issue 91, p.91(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0608

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and democracy in Mexico.(Book review)

Shefner, Jon

Latin American Research Review, Wntr, 2012, Vol.47(1), p.196(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MAS six years in power in Bolivia.(books about MAS and Evo Morales )(Book review)

Salman, Ton

European Review of Latin American and Caribbean Studies/ Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, April, 2012, p.89(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0608

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MAS six years in power in Bolivia.(books related to the Movimiento al Socialismo)(Book review)

Salman, Ton

European Review of Latin American and Caribbean Studies/ Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, April, 2012, Issue 92, p.89(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0608

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternation, transition, and regime change in Mexico: is the glass half full or empty?(Book review)

Pansters, Wil

European Review of Latin American and Caribbean Studies/ Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Oct, 2011, Issue 91, p.91(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0608

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEMOCRACIA.(Book Review)

Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History, April, 1983, p.486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1615

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demoperfectocracia: La democracia pre-reformada en Costa Rica, 1885-1948.(Book review)

Cerdas, Rodolfo

Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History, Jan, 2009, Vol.65(3), p.447(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1615

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiranias, rebeliones y democracia: itinerarios politicos comparados en Centroamerica.(Book review)

Ibarra, Carlos Figueroa

Journal of Latin American Studies, May, 2007, Vol.39(2), p.426(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia Indigena: Municipal Elections in Huehuelta, Puebla, Mexico.(Sound Recording Review)

Intermill, Nancy

Wicazo Sa Review, Spring, 2003, Vol.18(1), p.176-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-6427

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Democracia En Mexico.(Book Review)

American Sociological Review, Feb, 1966, p.143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qual Democracia?

De Arimateia Da Cruz, Jose

Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Spring, 1993, Vol.35(1), p.145(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1937

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iglesia, dictaduras y democracia en America Latina.(Book Review)

Fleet, Micahel

Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History, Oct, 1999, Vol.56(2), p.284(286) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1615

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexico's economic dilemmas and democratic challenges in an era of reform.(books about Mexico's economic challenges)(Book review)

Correa - Cabrera, Guadalupe

Latin American Politics and Society, Winter, 2012, Vol.54(4), p.179(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partidos Politicos, Democracia y Autoritarismo, 2 vols

Stephens, Evelyne Huber

Latin American Research Review, Spring, 1990, Vol.25(2), p.157(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origenes de la democracia argentina: El trasfondo krausista

Newton, Ronald C.

Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History, Oct, 1991, Vol.48(2), p.298(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1615

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (5)
 2. 1989đến1993  (15)
 3. 1994đến1997  (9)
 4. 1998đến2007  (16)
 5. Sau 2007  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (29)
 2. Spanish  (20)
 3. Portuguese  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Klesner, Joseph
 2. Kruijt, Dirk
 3. Dilla, Haroldo
 4. Klesner, Joseph L.
 5. Silva, Eduardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...