skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Tryptophan xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports (Nature Publisher Group) xóa Tác giả/ người sáng tác: Levasseur, Anthony xóa Tác giả/ người sáng tác: Colson, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full-length title: Dramatic HIV DNA degradation associated with spontaneous HIV suppression and disease-free outcome in a young seropositive woman following her infection

Colson, Philippe ; Dhiver, Catherine ; Tamalet, Catherine ; Delerce, Jeremy ; Glazunova, Olga ; Gaudin, Maxime ; Levasseur, Anthony ; Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, December 2020, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-020-58969-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jeremy Delerce
  2. Delerce, Jeremy
  3. Gaudin, M.
  4. Gaudin, Maxime
  5. Dhiver, Catherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...