skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Gleditsch, Nils xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace and democracy: Three levels of analysis

Gleditsch, Nils

The Journal of Conflict Resolution, Apr 1997, Vol.41(2), pp.283-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double-blind but more transparent.(review procedures)

Gleditsch, Petter

Journal of Peace Research, May, 2002, Vol.39(3), p.259(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816-1992.(Statistical Data Included)

Hegre, Harvard ; Ellingsen, Tanja ; Gates, Scott ; Gleditsch, Nils Petter

American Political Science Review, March, 2001, Vol.95(1), p.33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The most-cited articles in JPR. (Journal of Peace Research)

Gleditsch, Nils Petter

Journal of Peace Research, Nov, 1993, Vol.30(4), p.445(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial War and the Democratic Peace

Ravlo, Hilde ; Gleditsch, Nils Petter ; Dorussen, Han

Journal of Conflict Resolution, August 2003, Vol.47(4), pp.520-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002703254295

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green giant or straw man? Environmental pressure and civil conflict, 1961-99

Binningsbø, Helga ; de Soysa, Indra ; Gleditsch, Nils

Population and Environment, Jul 2007, Vol.28(6), p.337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01990039 ; E-ISSN: 15737810 ; DOI: 10.1007/s11111-007-0053-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Liberal Illusion: Does Trade Promote Peace?(Book Review)(Brief Review)(Brief Article)

Gleditsch, Nils Petter

Journal of Peace Research, Jan, 2003, Vol.40(1), p.129(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balance of Power, Globalization and the Capitalist Peace (Book review)

Gleditsch, Nils Petter

Journal of Peace Research, Jan, 2006, Vol.43(1), p.125(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Peace: International and National Dimensions

Gleditsch, Nils Petter

American Political Science Review, Sept, 1994, Vol.88(3), p.800(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Peace Dividend

Hartley, Keith

The Economic Journal, Vol.108(446), pp.226-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133 ; E-ISSN: 14680297

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (1)
 2. 1994đến1996  (1)
 3. 1997đến1997  (1)
 4. 1998đến2001  (2)
 5. Sau 2001  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gleditsch, Nils
 2. Gleditsch, Nils Petter
 3. Nils Petter Gleditsch
 4. Gleditsch, Np
 5. Hegre, Havard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...