skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compozit sợi thuỷ tinh và ứng dụng = Fiberglass composite and application

Nguyễn Đăng Cường

H. : KHKT , 2011 - (666 NG-C 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng

Nguyễn, Đăng Cường

2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6239

Truy cập trực tuyến

3
Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng

Nguyễn, Đăng Cường; Đặng, Văn Đức

Nguyễn, Đ. C. (2011). Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000776; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42851

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng Luận văn ThS Công nghệ thông tin 60 48 10

Nguyễn Đăng Cường

ĐHCN; 2011

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Nguyễn Đăng Cường; Đặng Văn Đức người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2011 - (005.3 NG-C 2011)

Truy cập trực tuyến

6
Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom

Nguyễn, Đăng Cường; Trần, Thị Thái Hà

Nguyễn, Đ. C. (2017). Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62485

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intracom: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

Nguyễn Đăng Cường; Trần Thị Thái Hà

Hà Nội : Trường Đại học Kinh tế, 2017 - (658.151 NG-C 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (6)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...