skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Toán cao cấp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Nguyễn Thủy Thanh

H. : ĐHQGHN, 2007 - (510.76 NG-T(1) 2007)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Nguyễn Thủy Thanh

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (510.76 NG-T(1) 2007)

Truy cập trực tuyến

3
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, phép tính vi phân các hàm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 2, phép tính vi phân các hàm

Nguyễn, Thủy Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57117

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 3

H. : Giáo dục, 2002 - (510.76 BAI(3) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 3, phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân

Nguyễn Thủy Thanh

H. : ĐHQGHN, 2007 - (510.76 NG-T(3) 2007)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán cao cấp I : Dành cho ngành cử nhân giáo dục tiểu học-Hệ đào tạo tại chức từ xa

Trần Diên Hiển; Nguyễn Văn Ngọc

H. : Giáo dục, 1997 - (510.71 TR-H(1) 1997)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán cao cấp. Tập 1. Quyển 2

Phạm Thúc Tuyền

H. : ĐHTHHN, 1978 - (510.71 PH-T(1.2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán học cao cấp. Phần 1, Hình học giải tích. Dùng trong các trường đại học kĩ thuật

Tạ Ngọc Đạt; Ngô Đình Hiên; Tạ Văn Đĩnh

H. : ĐH và THCN, 1970 - (511 TA-Đ(1) 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán học cao cấp. Quyển 2

Smiếc-nốp V.I.

H. : Trường ĐHBK., 1958 - (510 SMI(2) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán học cao cấp : T.2

Smiêcnốp V.I

H. : Đại học bách khoa , 1958 - (510 SMI(2) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 1997 - (515 NG-K 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 : môn toán cao cấp dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Tập 1

Lê Ngọc Lăng chủ biên

H. : Giáo dục, 1996 - (510.76 ONT(1) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp : dùng cho học sinh các trường đại học kỹ thuật. Tập 1, Hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí

H. : ĐH và THCN, 1978 - (510.71 TOA(1) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp : giáo trình dùng cho các trường ĐHKT. Tập 1, đại số và hình học giải tích.

Nguyễn Hồ Quỳnh; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Đình Trí

H. : Giáo dục , 1997 - (510.71 TOA(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp : giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Tập 1, Đại số và hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí; Nguyễn Hồ Quỳnh; Tạ Văn Đĩnh

H. : Giáo dục, 2004 - (510.71 NG-T(1) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
16
Toán học cao cấp : giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Tập 1, Đại số và hình học giải tích
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp : giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Tập 1, Đại số và hình học giải tích

Nguyễn, Đình Trí ; Tạ, Văn Đĩnh ; Nguyễn, Hồ Quỳnh

391 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55859

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp : giáo trình dùng cho các trường đại học Kỹ thuật. Tập 1, đại số và hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh

H. : GDVN, 2014 - H. : GDVN , 2014 - H. : GDVN, 2013 - (510.71 NG-T(1) 2014) - (510.71 TOA(1) 2014) - (510.71 NG-T(1) 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp T2 phép tính vi phân-các hàm thông dụng Guy Lefort

Lefort G.

H. : Giáo dục , [19??]

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Краткий курс высшей математики

Слободская В.А.

Мн. : Высшая школа, 1969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Пособие к решению задач по высшей математике

Гусак А.А.

Мн. : Вышэйшая школа, 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (4)
 2. 1970đến1996  (4)
 3. 1997đến2006  (5)
 4. 2007đến2013  (6)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (13)
 2. English  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Đình Trí
 2. Tạ Văn Đĩnh
 3. Nguyễn Hồ Quỳnh
 4. Nguyễn Thủy Thanh
 5. Tạ Ngọc Đạt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...