skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Izawa-Ishizawa, Yuki xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrosonifedipine ameliorates angiotensin II-induced vascular remodeling via antioxidative effects

Sakurada, Takumi ; Ishizawa, Keisuke ; Imanishi, Masaki ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Fujii, Shoko ; Tominaga, Erika ; Tsuneishi, Teppei ; Horinouchi, Yuya ; Kihira, Yoshitaka ; Ikeda, Yasumasa ; Tomita, Shuhei ; Aihara, Ken-ichi ; Minakuchi, Kazuo ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2013, Vol.386(1), pp.29-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-1298 ; E-ISSN: 1432-1912 ; DOI: 10.1007/s00210-012-0810-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of Hypoxia-Inducible Factor-1α in Adipocytes Enhances Glucagon-Like Peptide-1 Secretion and Reduces Adipose Tissue Inflammation

Kihira, Yoshitaka ; Miyake, Mariko ; Hirata, Manami ; Hoshina, Yoji ; Kato, Kana ; Shirakawa, Hitoshi ; Sakaue, Hiroshi ; Yamano, Noriko ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Ishizawa, Keisuke ; Ikeda, Yasumasa ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki ; Tomita, Shuhei; Stover, Cordula M. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856 ; PMCID: 3976326 ; PMID: 24705496

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renoprotective effects of a factor Xa inhibitor: fusion of basic research and a database analysis

Horinouchi, Yuya ; Ikeda, Yasumasa ; Fukushima, Keijo ; Imanishi, Masaki ; Hamano, Hirofumi ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Zamami, Yoshito ; Takechi, Kenshi ; Fujino, Hiromichi ; Ishizawa, Keisuke ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jul 2018, Vol.8, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-29008-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ishizawa, Keisuke
  2. Tsuchiya, Koichiro
  3. Izawa-Ishizawa, Yuki
  4. Ikeda, Yasumasa
  5. Tamaki, Toshiaki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...