skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Social Welfare & Social Work xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expansión de los derechos de las víctimas en el proceso penal mexicano: entre la demagogia y la impunidad

López Betancourt, Eduardo ; Fonseca Luján, Roberto

Criminalidad, 2016, Vol.58(2), pp.209-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-3108

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artykuł recenzyjny dotyczący monografii dr Marii Rogackiej-Rzewnickiej pt. "Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego"

Murzynowski Andrzej

Archiwum kryminologii, 01 April 2008, Vol.XXIX-XXX, pp.853-858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-6890 ; DOI: 10.7420/AK2007-2008BO

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novos paradigmas e velhos discursos: analisando processos de adolescentes em conflito com a lei

Sartório, Alexsandra Tomazelli ; Rosa, Edinete Maria

Serviço Social & Sociedade, 01 September 2010, Issue 103, pp.554-575

ISSN: 2317-6318 ; E-ISSN: 2317-6318 ; DOI: 10.1590/S0101-66282010000300008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (1)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...