skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Business xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating the networking enterprises - logistics determinants

Ewa Kulińska

LogForum (Poznań, Poland), 01 June 2014, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1734-459X ; E-ISSN: 1734-459X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Hormechea-Jiménez, Karina Del Carmen ; Trujillo-Guapacha, Brandon Andrés

Cuadernos de Contabilidad, 01 December 2015, Vol.16(spe42), pp.713-731

ISSN: 0123-1472 ; DOI: 10.11144/Javeriana.cc16-42.pafc

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REALITY AND EXPECTANCIES OF INDEPENDENT ASSESSMENT AND CERTIFICATION OF QUALIFICATIONS THE RESULTS OF MONITORING, AUTUMN 2014

Helen Breslav

International Journal for Quality Research, 01 October 2015, Vol.9(3), pp.415-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1800-6450 ; E-ISSN: 1800-7473

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability and maintenance in production control ‐ an introduction

Sinuany-Stern, Z.

Annals of Operations Research, 1999, Vol.91, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-5330 ; E-ISSN: 1572-9338 ; DOI: 10.1023/A:1018981202988

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (1)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...