skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Grajales Quintero, Jhonny xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Forensic Auditing in an Asset Laundering Case in Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Grajales-Quintero, Jhonny

Cuadernos de Contabilidad, 2015, Vol.16(42)

ISSN: 01231472

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Hormechea-Jiménez, Karina Del Carmen ; Trujillo-Guapacha, Brandon Andrés

Cuadernos de Contabilidad, 01 December 2015, Vol.16(spe42), pp.713-731

ISSN: 0123-1472 ; DOI: 10.11144/Javeriana.cc16-42.pafc

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...