skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Toán cao cấp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 3, phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân

Nguyễn Thủy Thanh

H. : ĐHQGHN, 2007 - (510.76 NG-T(3) 2007)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp : giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Tập 1, Đại số và hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí; Nguyễn Hồ Quỳnh; Tạ Văn Đĩnh

H. : Giáo dục, 2004 - (510.71 NG-T(1) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Краткий курс высшей математики

Слободская В.А.

Мн. : Высшая школа, 1969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán học cao cấp. Quyển 2

Smiếc-nốp V.I.

H. : Trường ĐHBK., 1958 - (510 SMI(2) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Пособие к решению задач по высшей математике

Гусак А.А.

Мн. : Вышэйшая школа, 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán cao cấp I : Dành cho ngành cử nhân giáo dục tiểu học-Hệ đào tạo tại chức từ xa

Trần Diên Hiển; Nguyễn Văn Ngọc

H. : Giáo dục, 1997 - (510.71 TR-H(1) 1997)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 : môn toán cao cấp dùng cho các trường đại học kỹ thuật. Tập 1

Lê Ngọc Lăng chủ biên

H. : Giáo dục, 1996 - (510.76 ONT(1) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 3

H. : Giáo dục, 2002 - (510.76 BAI(3) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 1997 - (515 NG-K 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp : dùng cho học sinh các trường đại học kỹ thuật. Tập 1, Hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí

H. : ĐH và THCN, 1978 - (510.71 TOA(1) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp T2 phép tính vi phân-các hàm thông dụng Guy Lefort

Lefort G.

H. : Giáo dục , [19??]

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Nguyễn Thủy Thanh

H. : ĐHQGHN, 2007 - (510.76 NG-T(1) 2007)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Nguyễn Thủy Thanh

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (510.76 NG-T(1) 2007)

Truy cập trực tuyến

14
Toán học cao cấp : giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Tập 1, Đại số và hình học giải tích
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán học cao cấp : giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Tập 1, Đại số và hình học giải tích

Nguyễn, Đình Trí ; Tạ, Văn Đĩnh ; Nguyễn, Hồ Quỳnh

391 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55859

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình toán cao cấp. Tập 1. Quyển 2

Phạm Thúc Tuyền

H. : ĐHTHHN, 1978 - (510.71 PH-T(1.2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Thủy Thanh
  2. Nguyễn Đình Trí
  3. Tạ Văn Đĩnh
  4. Trần Diên Hiển
  5. Smiếc-nốp V.I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...