skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 7.033  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology

ISSN2152-7180

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology

Truy cập trực tuyến

3
Psychology
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology

Open Polytechnic of New Zealand (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

4
Psychology
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology

Open Polytechnic of New Zealand (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology

Daniel, Robert S

Library trends [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2594

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Journal of Psychology

Urbana [etc.] University of Illinois Press [etc.] - (BF1 .A5) - ISSN0002-9556

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Psychology and Theology

ISSN0091-6471

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quarterly journal of experimental psychology. A, Human experimental psychology

ISSN0272-4987

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quarterly journal of experimental psychology

ISSN1747-0218

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of psychology in Africa (south of the Sahara, the Caribbean, and Afro-Latin America)

ISSN1433-0237

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current psychology letters

ISSN1376-2095

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consulting Psychology Journal: Practice & Research

ISSN1065-9293

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology of Language and Communication

ISSN1234-2238

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Open Psychology Journal

ISSN1874-3501

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

German journal of psychology

ISSN0705-5870

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Psychology

ISSN1046-1310

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

European journal of work and organizational psychology

ISSN1359-432X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian Psychology

ISSN0708-5591

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian journal of psychology

ISSN0008-4255

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interamerican journal of psychology

ISSN0034-9690

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 7.033  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (131)
 2. 1958đến1972  (118)
 3. 1973đến1987  (321)
 4. 1988đến2003  (622)
 5. Sau 2003  (4.379)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.197)
 2. French  (140)
 3. German  (88)
 4. Spanish  (59)
 5. Japanese  (37)
 6. Portuguese  (20)
 7. Russian  (14)
 8. Dutch  (12)
 9. Indonesian  (11)
 10. Chinese  (8)
 11. Italian  (7)
 12. Greek  (6)
 13. Finnish  (6)
 14. Danish  (6)
 15. Swedish  (5)
 16. Polish  (4)
 17. Serbian  (3)
 18. Hungarian  (2)
 19. Czech  (2)
 20. Romanian  (2)
 21. Bulgarian  (2)
 22. Tamil  (2)
 23. Lithuanian  (1)
 24. Slovak  (1)
 25. Bengali  (1)
 26. Catalan  (1)
 27. Korean  (1)
 28. Turkish  (1)
 29. Burmese  (1)
 30. Malay  (1)
 31. Hindi  (1)
 32. Afrikaans  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...