skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"What time is my next meal?" delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty

Zimmerman, Annie R ; Ferriday, Danielle ; Davies, Sarah R ; Martin, Ashley A ; Rogers, Peter J ; Mason, Alice ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 01 September 2017, Vol.116, pp.284-290 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-8304 ; PMID: 28501421 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.05.019

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing "chaotic eating" using self-report and the UK Adult National Diet and Nutrition Survey: No association between BMI and variability in meal or snack timings

Zimmerman, Annie R ; Johnson, Laura ; Brunstrom, Jeffrey M

Physiology & behavior, 01 August 2018, Vol.192, pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-507X ; PMID: 29580954 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.physbeh.2018.03.024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brunstrom, Jeffrey M.
  2. Brunstrom, Jm
  3. Zimmerman, Annie R.
  4. Brunstrom, J.M.
  5. Zimmerman, Ar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...