skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Latin America xóa Chủ đề: State xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going Global: an organizational study of Brazilian foreign policy

Puntigliano, Andrés Rivarola

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2008, Vol.51(1), pp.28-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Trade and Investment: American Economic Expansion in the Hemisphere, 1865-1900 (Book Review)

Rosenberg, Emily S.

The American Historical Review, 1 February 2001, Vol.106(1), pp.176-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2652282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights, principled issue-networks, and sovereignty in Latin America

Sikkink, Kathryn

International Organization, 1993, Vol.47(3), pp.411-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300028010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration Policy in the New Ecuadorean Constitution: Toward the Formation of a Transnational Nation-State

Ramírez G, Jacques P; Silva, Verónica (Editor) ; Gallegos, Franklin Ramírez (Editor)

Latin American Perspectives, January 2016, Vol.43(1), pp.175-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-582X ; E-ISSN: 1552-678X ; DOI: 10.1177/0094582X15586563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Divided States of the Americas

Shifter, Michael ; Jawahar, Vinay

Current History, Feb 2006, Vol.105(688), pp.51-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530 ; E-ISSN: 1944785X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building "Nuestra América:" National Sovereignty and Regional Integration in the Americas

Keller, Renata

Contexto Internacional, Jul-Dec 2013, Vol.35(2), pp.537-0_8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292013000200008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity in Mercosur: regionalism and nationalism.(Report)

Santos, Sergio Caballero

Global Governance, 2015, Vol.21(1), p.43(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cattle, corruption, and Venezuelan state formation during the regime of Juan Vicente Gomez, 1908-35

Yarrington, Doug

Latin American Research Review, 2003, Vol.38(2), p.9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidarity forever? ABC, ALBA and South–South Cooperation in Haiti

Baranyi, Stephen ; Feldmann, Andreas E. ; Bernier, Lydia

Third World Quarterly, 02 January 2015, Vol.36(1), p.162-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436597.2015.976041

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Latin America: Politics and Society since 1930

Drake, Paul W.

Hispanic American Historical Review, 2000, 2007, Vol.80(1), p.188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2168 ; E-ISSN: 1527-1900 ; DOI: 10.1215/00182168-80-1-188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2000  (1)
 3. 2001đến2002  (1)
 4. 2003đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (3)
 2. Portuguese  (2)
 3. Italian  (1)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Feldmann, Andreas E.
 2. Puntigliano, A.R.
 3. Sikkink, K
 4. Baranyi, Stephen
 5. Jawahar, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...