skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.752.019  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Children's Illustrated Encyclopedia

ISBN: 978-0-7566-7254-6

Toàn văn không sẵn có

2
Cellular and molecular biology of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular and molecular biology of metals

Zalups Rudolfs K; Koropatnick Donald James

Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2010. - (615.9 CEL 2010) - ISBN9781420059977 (hardcover : alk. paper);ISBN1420059971 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Metals
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Hunter's Diseases of Occupations

ISBN: 9780340941669

Toàn văn sẵn có

4
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Understanding Environmental Pollution, pp.425-455

ISBN: 9780521518666 ; ISBN: 9780521736695 ; ISBN: 0521518660 ; ISBN: 0521736692 ; E-ISBN: 9780511840654 ; E-ISBN: 0511840659 ; DOI: 10.1017/CBO9780511840654.016

Toàn văn không sẵn có

5
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B

Series ISSN: 0378-6080 ; Series E-ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 9780444535504 ; ISBN: 0444535500 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(10)32022-8

Toàn văn không sẵn có

6
Sustainable Metals Management
Sustainable Metals Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Metals Management

ISBN1-4020-4007-5;ISBN90-481-7010-9;ISBN9786610743957;ISBN1-280-74395-6;ISBN1-4020-4539-5

Truy cập trực tuyến

7
Metals in Biology
Metals in Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Biology

ISBN1-4419-1138-3;ISBN1-4614-2496-8;ISBN9786612831119;ISBN1-4419-1139-1;ISBN1-282-83111-9

Truy cập trực tuyến

8
Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Julie McDowell

ISBN10: 0791095355 ; ISBN13: 9780791095355 ; E-ISBN10: 1438102364 ; E-ISBN13: 9781438102368

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Encyclopedia of Archaeology

ISBN: 978-0-12-373962-9

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Comprehensive Heterocyclic Chemistry III

ISBN: 978-0-08-044992-0

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

One Million Things : A Visual Encyclopedia

ISBN: 978-0-7566-5258-6

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Informatics

ISBN: 978-1-4020-6754-9

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

metals

Anonymous

FDM, May 2006, Vol.78(6), pp.237-238

ISSN: 10986812

Toàn văn không sẵn có

14
METALS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Chemical & Engineering News, 10/02/2006, Vol.84(40), p.39

ISSN: 0009-2347 ; E-ISSN: 2157-4936 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cen-v084n040.p039

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Walsh, Glyn

The Optician, Sep 24, 2004, p.51

ISSN: 00303968

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Goodwin ; Guruswamy, ; Kainer ; Kammer ; Knabl ; Koethe ; Leichtfried ; Schlamp ; Stickler ; Warlimont, Frank, Sivaraman, Karl, Catrin, Wolfram, Alfred, Gerhard, Gãœnther, Roland, Hans U.

Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data

ISBN: 978-3-540-30437-1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Sparks, D L

Encyclopedia of Soils in the Environment

ISBN: 978-0-08-054795-4

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Gad, Shayne C

Encyclopedia of Toxicology

ISBN: 978-0-08-054800-5

Toàn văn không sẵn có

19
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Müller-Kirsten, Harald J W

Electrodynamics: An Introduction Including Quantum Effects, 2004, pp.267-276

ISBN: 9789812562159 ; DOI: 10.1142/9789812562159_0012

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Science of Everyday Things

ISBN: 978-0-7876-7746-6

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.752.019  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (87.474)
 2. 2003đến2003  (112.488)
 3. 2004đến2004  (138.013)
 4. 2005đến2006  (359.065)
 5. Sau 2006  (1.054.979)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (70.285)
 2. Chinese  (55.418)
 3. German  (40.004)
 4. Japanese  (15.066)
 5. Korean  (13.741)
 6. Russian  (13.244)
 7. Spanish  (3.545)
 8. Polish  (1.718)
 9. Ukrainian  (1.467)
 10. Portuguese  (1.402)
 11. Czech  (1.101)
 12. Romanian  (619)
 13. Hungarian  (214)
 14. Dutch  (204)
 15. Italian  (188)
 16. Greek  (69)
 17. Lithuanian  (48)
 18. Arabic  (27)
 19. Slovak  (11)
 20. Turkish  (11)
 21. Persian  (11)
 22. Danish  (11)
 23. Finnish  (10)
 24. Norwegian  (8)
 25. Serbo-Croatian  (2)
 26. Thai  (1)
 27. Hebrew  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (2.253)
 2. H - Social sciences.  (1.720)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Wang, J.
 3. Wang, X.
 4. Royal Society of Chemistry (Great Britain)
 5. Braunschweig, Holger

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...