skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Foreigners are stealing our birth right’: Moral panics and the discursive construction of Zimbabwean immigrants in South African media

Banda, Felix ; Mawadza, Aquilina

Discourse & Communication, February 2015, Vol.9(1), pp.47-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-4813 ; E-ISSN: 1750-4821 ; DOI: 10.1177/1750481314555263

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Longing Band play at Beautiful Hope

Baulch, Emma

International Journal of Cultural Studies, May 2013, Vol.16(3), pp.289-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-8779 ; E-ISSN: 1460-356X ; DOI: 10.1177/1367877912474537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mammal Depletion Processes as Evidenced From Spatially Explicit and Temporal Local Ecological Knowledge

van Vliet, Nathalie ; Muhindo, Jonas ; Kambale Nyumu, Jonas ; Mushagalusa, Olivier ; Nasi, Robert

Tropical Conservation Science, September 2018, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1940-0829 ; DOI: 10.1177/1940082918799494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bullying of Mexican Immigrant Students by Mexican American Students: An Examination of Intracultural Bullying

Mendez, Julian J ; Bauman, Sheri ; Guillory, Raphael M

Hispanic Journal of Behavioral Sciences, May 2012, Vol.34(2), pp.279-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0739-9863 ; E-ISSN: 1552-6364 ; DOI: 10.1177/0739986311435970

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. Portuguese  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mendez, Julian J
 2. Baulch, E.
 3. Mushagalusa, Olivier
 4. Guillory, Raphael
 5. van Vliet, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...