skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.397  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Ethnicity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Calhoun, Craig

Encyclopedia of Social Theory

ISBN: 978-1-4129-1431-4

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Kitching, Gavin

Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics

ISBN: 978-0-02-865991-6

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, race, and nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism remixed? The politics of cultural flows between the South Asian diaspora and 'homeland'

Murthy, Dhiraj

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2010, Vol.33(8), pp.1412-1430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903521523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curbing Kurdish ethno-nationalism in Turkey: an empirical assessment of pro-Islamic and socio-economic approaches

Sarigil, Zeki

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2010, Vol.33(3), pp.533-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903118114

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Nationalism: State Projects and Community Networks in 19th-Century Ottoman Empire

Köksal, Yonca

American Behavioral Scientist, June 2008, Vol.51(10), pp.1498-1515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764208316352

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elites and popular nationalism

Whitmeyer, Joseph M

The British journal of sociology, September 2002, Vol.53(3), pp.321-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; PMID: 12227838 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, 2009, Vol.35, p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-070308-115916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Separate Nations: Two Attitudinal Dimensions of Black Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separate Nations: Two Attitudinal Dimensions of Black Nationalism

Brown, Robert A. ; Shaw, Todd C.

The Journal of Politics, 1 February 2002, Vol.64(1), pp.22-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Historic Ethiopia

Abbay, Alemseged

Nationalism and Ethnic Politics, 16 December 2010, Vol.16(3-4), pp.269-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2010.526837

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Race, and Nationalism.(Author abstract)(Report)

Brubaker, Rogers

Annual Review of Sociology, Annual, 2009, Vol.35, p.21(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Us and them the enduring power of ethnic nationalism

Muller, Jerry Z

Foreign affairs, 2008, Vol.87(2), pp.18-35

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secessionism from the Bottom up: Democratization, Nationalism, and Local Accountability in the Russian Transition

Giuliano, Elise

World Politics, 1 January 2006, Vol.58(2), pp.276-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438871 ; E-ISSN: 10863338

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating the nation: diaspora contestations in the USA about Hindu nationalism in India

Biswas, Bidisha

Nations and Nationalism, October 2010, Vol.16(4), pp.696-714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2010.00464.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East and West in Jewish nationalism: conflicting types in the Zionist vision?

Conforti, Yitzhak

Nations and Nationalism, April 2010, Vol.16(2), pp.201-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2010.00418.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Post-Communist Diaspora Laws: Beyond the “Good Civic versus Bad Ethnic” Nationalism Dichotomy

Shevel, Oxana

East European Politics & Societies, February 2010, Vol.24(1), pp.159-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325409353182

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkish nationalism and the Kurdish question

Yeğen, Mesut

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2007, Vol.30(1), pp.119-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870601006603

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why American nationalism should never be considered postnationalist

Madriaga, Manuel

National Identities, 01 March 2010, Vol.12(1), pp.81-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608940903542672

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bloody Language: Clashes and Constructions of Linguistic Nationalism in India 1

Aneesh, A.

Sociological Forum, March 2010, Vol.25(1), pp.86-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8971 ; E-ISSN: 1573-7861 ; DOI: 10.1111/j.1573-7861.2009.01158.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Geography: An Interview with Rogers Brubaker

Sturm, Tristan ; Bauch, Nicholas

Geopolitics, 29 January 2010, Vol.15(1), pp.185-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-0045 ; E-ISSN: 1557-3028 ; DOI: 10.1080/14650040903420503

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.397  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.928)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.525)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (221)
 2. 2003đến2003  (239)
 3. 2004đến2004  (377)
 4. 2005đến2006  (790)
 5. Sau 2006  (1.770)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.299)
 2. French  (28)
 3. German  (19)
 4. Spanish  (18)
 5. Swedish  (11)
 6. Portuguese  (8)
 7. Korean  (8)
 8. Croatian  (8)
 9. Slavic (Other)  (7)
 10. Japanese  (5)
 11. Czech  (4)
 12. Italian  (2)
 13. Romanian  (2)
 14. Polish  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Finnish  (1)
 17. Multiple languages  (1)
 18. Chinese  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Kaufmann, Eric
 3. Smith, Anthony
 4. Fox, Jon
 5. Malesevic, Sinisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...