skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.222  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: 2012đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
"Nation-state" and Minority Rights in India: Comparative Perspectives on Muslim and Sikh Identities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Nation-state" and Minority Rights in India: Comparative Perspectives on Muslim and Sikh Identities

Fazal, Tanweer

ISBN10: 0415747759 ; ISBN13: 9780415747752 ; E-ISBN10: 1315796856 ; E-ISBN13: 9781315796857

Toàn văn không sẵn có

2
On minority rights
On minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights

ISBN1-84464-214-3;ISBN1-84464-213-5

Truy cập trực tuyến

3
Minority Rights in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Castellino, Joshua ; Cavanaugh, Kathleen A.

ISBN10: 0199679495 ; ISBN13: 9780199679492 ; E-ISBN10: 0191668877 ; E-ISBN13: 9780191668876

Toàn văn không sẵn có

4
The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Galbreath, David ; McEvoy, Joanne

ISBN: 978-1-349-31452-2 ; E-ISBN: 978-0-230-35922-2 ; DOI: 10.1057/9780230359222

Toàn văn sẵn có

5
The European Minority Rights Regime
The European Minority Rights Regime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime

ISBN0-230-23646-4;ISBN1-349-31452-8;ISBN9786613381309;ISBN0-230-35922-1;ISBN1-283-38130-3

Truy cập trực tuyến

6
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

ISBN92-64-09825-9;ISBN92-64-16800-1

Truy cập trực tuyến

7
Equal Recognition - The Moral Foundations of Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition - The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: 9780691159379 ; ISBN: 0691159378 ; E-ISBN: 9781400850433 ; E-ISBN: 1400850436

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World

Will Kymlind Eva Pföstl

ISBN10: 0199675139 ; ISBN13: 9780199675135 ; E-ISBN10: 0191662623 ; E-ISBN13: 9780191662621

Toàn văn không sẵn có

10
Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Courthouse Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage in the States

Hume, Robert J

ISBN10: 0199982171 ; ISBN13: 9780199982172 ; E-ISBN10: 0199982392 ; E-ISBN13: 9780199982394

Toàn văn không sẵn có

11
Mainstreaming human and minority rights in the EU enlargement with the Western Balkans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mainstreaming human and minority rights in the EU enlargement with the Western Balkans

Benedek, Wolfgang ; Bieber, Florian ; Heschl, Lisa ; Lantschner, Emma ; Marko, Josef ; Nindler, Reinmar; European Parliament ; Directorate-General for External Policies of the Union ; Karl-Franzens University of Graz

ISBN: 978-92-823-4066-0 ; DOI: 10.2861/25684

Toàn văn sẵn có

12
Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language. 2. ed.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language. 2. ed.

May, Stephen

ISBN: 978-0-8058-6307-9 ; ISBN: 978-0-8058-6306-2 ; ISBN: 978-0-203-83254-7

Toàn văn không sẵn có

13
Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language

May, Stephen

ISBN10: 0805863079 ; ISBN10: 0805863060 ; ISBN13: 9780805863079 ; ISBN13: 9780805863062 ; E-ISBN10: 020383254X ; E-ISBN13: 9780203832547

Toàn văn không sẵn có

14
On minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights

Lin, Li ;Xixia, Li ;Basta Fleiner, Lidija R.;

E-ISBN 9781844642137 ; E-ISBN 9781844642144

Toàn văn sẵn có

15
Taking Ethno-Cultural Diversity Seriously in Constitutional Design: A Theory of Minority Rights for Addressing Africa's Multi-ethnic Challenge Studies in International Minority and Group Rights v.4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Ethno-Cultural Diversity Seriously in Constitutional Design: A Theory of Minority Rights for Addressing Africa's Multi-ethnic Challenge Studies in International Minority and Group Rights v.4

Dersso, Solomon A

ISBN10: 9004205357 ; ISBN13: 9789004205352 ; E-ISBN10: 9004235531 ; E-ISBN13: 9789004235533

Toàn văn không sẵn có

16
Direct Democracy and Minority Rights: A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Democracy and Minority Rights: A Critical Assessment of the Tyranny of the Majority in the American States

Lewis, Daniel C

ISBN10: 0415537436 ; ISBN10: 0415537444 ; ISBN13: 9780415537438 ; ISBN13: 9780415537445 ; E-ISBN10: 0203109341 ; E-ISBN13: 9780203109342

Toàn văn không sẵn có

17
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264168008 ; DOI: 10.1787/9789264168008-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Old and New Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant Newcomers Studies in international minority and group rights Volume 5.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old and New Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant Newcomers Studies in international minority and group rights Volume 5.

Tsitselik¿es, K¿onstantinos

ISBN10: 9004221522 ; ISBN13: 9789004221529 ; E-ISBN10: 9004221530 ; E-ISBN13: 9789004221536

Toàn văn không sẵn có

19
Stateless Citizenship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stateless Citizenship

Molavi, Shourideh C.

ISBN: 9789004254060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Bilingual higher education in the legal context: Group rights, state policies and globalisation.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilingual higher education in the legal context: Group rights, state policies and globalisation.

Arzoz, Xabier

Studies in International Minority and Group Rights,Vol.2

ISBN: 978-90-04-20925-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.222  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.497)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.117)
 2. German  (602)
 3. French  (34)
 4. Chinese  (16)
 5. Italian  (11)
 6. Spanish  (9)
 7. Arabic  (6)
 8. Portuguese  (5)
 9. Polish  (4)
 10. Dutch  (4)
 11. Russian  (3)
 12. Hebrew  (3)
 13. Norwegian  (2)
 14. Japanese  (2)
 15. Romanian  (2)
 16. Vietnamese  (2)
 17. Slovak  (1)
 18. Lithuanian  (1)
 19. Hungarian  (1)
 20. Czech  (1)
 21. Turkish  (1)
 22. Greek  (1)
 23. Icelandic  (1)
 24. Finnish  (1)
 25. Basque  (1)
 26. Hindi  (1)
 27. Danish  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. OECD
 2. Organisation For Economic Co-Operation And Development
 3. World Bank
 4. OECD Publishing
 5. Russo, Charles J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...