skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: feringgi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacia - Confer&#234;ncia de Lisboa<br>Diplomacy - Lisbon Conference
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Conferência de Lisboa
Diplomacy - Lisbon Conference

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

2
Diplomacia - Visita de Ronald Reagan<br>Diplomacy - Visit of Ronald Reagan
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Ronald Reagan
Diplomacy - Visit of Ronald Reagan

Acácio Franco

Toàn văn không sẵn có

3
Diplomacia - Presid&#234;ncia Aberta em Coimbra<br>Diplomacy - Presidency Open in Coimbra
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Presidência Aberta em Coimbra
Diplomacy - Presidency Open in Coimbra

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde<br>Diplomacy - Visit of the President of Cape Verde
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde
Diplomacy - Visit of the President of Cape Verde

Manuel Moura

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacia - Visita do Presidente Collor de Mello<br>Diplomacy - Visit of President Collor de Mello
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente Collor de Mello
Diplomacy - Visit of President Collor de Mello

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacia - Visita de Franz Fischler<br>Diplomacy - Visit of Franz Fischler
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Franz Fischler
Diplomacy - Visit of Franz Fischler

Francisco Neves

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacia - Visita da Primeira-ministra da Noruega<br>Diplomacy - Visit of Norwegian Prime Minister
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita da Primeira-ministra da Noruega
Diplomacy - Visit of Norwegian Prime Minister

Francisco Neves

Toàn văn không sẵn có

8
Diplomacia - Visita do Presidente do Chile<br>Diplomacy - Visit of the President of Chile
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente do Chile
Diplomacy - Visit of the President of Chile

António Cotrim

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacia - Visita do Presidente da China<br>Diplomacy - Visit of President of China
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da China
Diplomacy - Visit of President of China

João Paulo Trindade

Toàn văn không sẵn có

10
Diplomacia - Visita do Presidente da Finl&#226;ndia<br>Diplomacy - Visit of the President of Finland
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da Finlândia
Diplomacy - Visit of the President of Finland

Luís Forra

Toàn văn không sẵn có

11
Diplomacia - Visita da Presidente da Irlanda<br>Diplomacy - Visit of President of Ireland
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita da Presidente da Irlanda
Diplomacy - Visit of President of Ireland

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacia - Visita do PM dinamarqu&#234;s, Poul Schluter<br>Diplomacy - Visit of the Danish PM Poul Schluter
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do PM dinamarquês, Poul Schluter
Diplomacy - Visit of the Danish PM Poul Schluter

Guilherme Venâncio

Toàn văn không sẵn có

13
Diplomacia - Visita de Francesco Cossiga<br>Diplomacy - Visit of Francesco Cossiga
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita de Francesco Cossiga
Diplomacy - Visit of Francesco Cossiga

Manuel Moura

Toàn văn không sẵn có

14
Diplomacia - Visita do Presidente da Pol&#243;nia<br>Diplomacy - Visit of the President of Poland
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da Polónia
Diplomacy - Visit of the President of Poland

Lusa

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomacia - Visita do Presidente da Pol&#243;nia<br>Diplomacy - Visit of the President of Poland
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da Polónia
Diplomacy - Visit of the President of Poland

Lusa

Toàn văn không sẵn có

16
Diplomacia - Visita do Presidente da Finl&#226;ndia<br>Diplomacy - Visit of the President of Finland
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da Finlândia
Diplomacy - Visit of the President of Finland

Luís Forra

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomacia - Visita do presidente eg&#237;pcio<br>Diplomacy - Visit of President of Egypt
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do presidente egípcio
Diplomacy - Visit of President of Egypt

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

18
Diplomacia - Visita do Presidente Italiano<br>Diplomacy - Visit of the President of Italy
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente Italiano
Diplomacy - Visit of the President of Italy

Manuel Moura

Toàn văn không sẵn có

19
Diplomacia - Visita do presidente finland&#234;s<br>Diplomacy - Visit of the Finnish president
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do presidente finlandês
Diplomacy - Visit of the Finnish president

Cristina Fernandes

Toàn văn không sẵn có

20
Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde<br>Diplomacy - Visit of President of Cape Verde
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde
Diplomacy - Visit of President of Cape Verde

José Ribeiro

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (4)
 2. 1983đến1984  (15)
 3. 1985đến1986  (20)
 4. 1987đến1990  (30)
 5. Sau 1990  (48)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Manuel Moura
 2. Lusa
 3. Guilherme Venâncio
 4. José Ribeiro
 5. Alberto Frias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...