skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and Adaptation for Cross-Device, Context-dependent User Interfaces

Paternò, Fabio

Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 18 April 2015, pp.2451-2452

ISBN: 9781450331463 ; ISBN: 1450331467 ; DOI: 10.1145/2702613.2706686

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A logical framework for multi-device user interfaces

Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the 4th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 25 June 2012, pp.45-50

ISBN: 9781450311687 ; ISBN: 1450311687 ; DOI: 10.1145/2305484.2305494

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible support for distributing user interfaces across multiple devices

Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 9th ACM SIGCHI Italian Chapter International Conference on computer-human interaction, 13 September 2011, pp.191-195

ISBN: 9781450308762 ; ISBN: 1450308767 ; DOI: 10.1145/2037296.2037341

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoring pervasive multimodal user interfaces

Fabio Paterno, Carmen Santoro, Jani Mantyjarvi, Giulio Mori, Sandro Sansone

Int. J. of Web Engineering and Technology, 2008, Vol 4 Issue 2, pp 235 - 261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-1289 ; E-ISSN: 1741-9212 ; DOI: 10.1504/IJWET.2008.018099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and tools for cross-device user interfaces

Nebeling, Michael ; Paternò, Fabio ; Maurer, Frank ; Nichols, Jeffrey

Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 23 June 2015, pp.300-301

ISBN: 9781450336468 ; ISBN: 1450336469 ; DOI: 10.1145/2774225.2777463

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoring context-dependent cross-device user interfaces based on trigger/action rules

Ghiani, Giuseppe ; Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 14th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 30 November 2015, pp.313-322

ISBN: 9781450336055 ; ISBN: 1450336051 ; DOI: 10.1145/2836041.2836073

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Push and pull of web user interfaces in multi-device environments

Ghiani, Giuseppe ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 21 May 2012, pp.10-17

ISBN: 9781450312875 ; ISBN: 145031287X ; DOI: 10.1145/2254556.2254563

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customizable dynamic user interface distribution

Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 21 June 2016, pp.27-37

ISBN: 9781450343220 ; ISBN: 1450343228 ; DOI: 10.1145/2933242.2933259

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A gestural concrete user interface in MARIA

Spano, Lucio Davide ; Paternò, Fabio ; Fenu, Gianni

Proceedings of the 2014 ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 17 June 2014, pp.179-184

ISBN: 9781450327251 ; ISBN: 1450327257 ; DOI: 10.1145/2607023.2610282

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface distribution in multi-device and multi-user environments with dynamically migrating engines

Frosini, Luca ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 2014 ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 17 June 2014, pp.55-64

ISBN: 9781450327251 ; ISBN: 1450327257 ; DOI: 10.1145/2607023.2607032

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and Development of Multidevice User Interfaces through Multiple Logical Descriptions

Mori, Giulio ; Paterno, Fabio ; Santoro, Carmen

IEEE Transactions on Software Engineering, Aug 2004, Vol.30(8), pp.507-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2004.40

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Transformations across User Interface Descriptions at Various Abstraction Levels

Lisai, Mauro ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Spano, Lucio Davide

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.608-611 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_94

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user development of cross-device user interfaces

Nebeling, Michael ; Kubitza, Thomas ; Paternò, Fabio ; Dong, Tao ; Li, Yang ; Nichols, Jeffrey

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 21 June 2016, pp.299-300

ISBN: 9781450343220 ; ISBN: 1450343228 ; DOI: 10.1145/2933242.2948128

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic reverse engineering of interactive dynamic web applications to support adaptation across platforms

Bellucci, Federico ; Ghiani, Giuseppe ; Paternò, Fabio ; Porta, Claudio

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.217-226

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2167004

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering JavaScript state persistence of web applications migrating across multiple devices

Bellucci, Federico ; Ghiani, Giuseppe ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Proceedings of the 3rd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 13 June 2011, pp.105-110

ISBN: 9781450306706 ; ISBN: 1450306705 ; DOI: 10.1145/1996461.1996502

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considering task pre-conditions in model-based user interface design and generation

Manca, Marco ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Spano, Lucio Davide

Proceedings of the 2014 ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 17 June 2014, pp.149-154

ISBN: 9781450327251 ; ISBN: 1450327257 ; DOI: 10.1145/2607023.2610283

Toàn văn không sẵn có

17
Concepts and design space for a better understanding of multi-device user interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts and design space for a better understanding of multi-device user interfaces

Paternò, Fabio

Universal Access in the Information Society, 4/4/2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10209-019-00650-5

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive customization of ubiquitous Web applications

Ghiani, G. ; Paternò, F. ; Santoro, C.

Journal of Visual Languages and Computing, February 2013, Vol.24(1), pp.37-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-926X ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2012.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migratory user interfaces able to adapt to various interaction platforms

Bandelloni, Renata ; Paternò, Fabio

International Journal of Human - Computer Studies, 2004, Vol.60(5), pp.621-639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2003.11.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting web service annotations in model-based user interface development

Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Spano, Lucio Davide

Proceedings of the 2nd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 19 June 2010, pp.219-224

ISBN: 9781450300834 ; ISBN: 1450300839 ; DOI: 10.1145/1822018.1822053

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (6)
 2. 2001đến2004  (13)
 3. 2005đến2008  (18)
 4. 2009đến2013  (27)
 5. Sau 2013  (28)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Kỷ yếu hội nghị  (59)
 2. Bài báo  (32)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paternò, F.
 2. Paternò, Fabio
 3. Paterno, Fabio
 4. Santoro, C
 5. Santoro, Carmen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...