skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Popescu, Florin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single Trial Classification of Motor Imagination Using 6 Dry EEG Electrodes (Dry EEG Cap for BCI)

Popescu, Florin ; Fazli, Siamac ; Badower, Yakob ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-R; Miall, Chris (Academic Editor)

PLoS ONE, 2007, Vol.2(7), p.e637 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0000637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subject-independent mental state classification in single trials

Fazli, Siamac ; Popescu, Florin ; Danóczy, Márton ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert ; Grozea, Cristian

Neural networks : the official journal of the International Neural Network Society, November 2009, Vol.22(9), pp.1305-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2782 ; PMID: 19560898 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neunet.2009.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Popescu, Florin
  2. Muller, Kr
  3. Fazli, S
  4. Popescu, F
  5. Blankertz, Benjamin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...