skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Attention xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaze-independent BCI-spelling using rapid serial visual presentation (RSVP)

Acqualagna, Laura ; Blankertz, Benjamin

Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, May 2013, Vol.124(5), pp.901-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1872-8952 ; PMID: 23466266 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2012.12.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer interfacing using modulations of alpha activity induced by covert shifts of attention

Treder, Matthias S ; Bahramisharif, Ali ; Schmidt, Nico M ; Van Gerven, Marcel A J ; Blankertz, Benjamin

Journal of neuroengineering and rehabilitation, 05 May 2011, Vol.8, pp.24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1743-0003 ; PMID: 21672270 Version:1 ; DOI: 10.1186/1743-0003-8-24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control-display mapping in brain-computer interfaces

Thurlings, Marieke E ; van Erp, Jan B.F ; Brouwer, Anne-Marie ; Blankertz, Benjamin ; Werkhoven, Peter

Ergonomics, 01 May 2012, Vol.55(5), pp.564-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2012.661085

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological predictors of SMR-BCI performance

Hammer, Eva Maria ; Halder, Sebastian ; Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Dickhaus, Thorsten ; Kleih, Sonja ; Müller, Klaus-Robert ; Kübler, Andrea

Biological Psychology, January 2012, Vol.89(1), pp.80-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-0511 ; DOI: 10.1016/j.biopsycho.2011.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(C)overt attention and visual speller design in an ERP-based brain-computer interface

Treder, Matthias ; Blankertz, Benjamin

Behavioral and Brain Functions, 2010, Vol.6, p.28 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-9081 ; DOI: 10.1186/1744-9081-6-28

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Neural Activity Detected by ERP-Based Brain-Computer Interfaces Task Specific?

Markus A Wenzel ; Inês Almeida ; Benjamin Blankertz

PLoS ONE, Vol.11(10), p.e0165556 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Berlin Brain–Computer Interface—The HCI communication channel for discovery

Krepki, Roman ; Curio, Gabriel ; Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert

International Journal of Human - Computer Studies, 2007, Vol.65(5), pp.460-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2006.11.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eeg predictors of covert vigilant attention

Martel, Adrien ; Dähne, Sven ; Blankertz, Benjamin

Journal of Neural Engineering, 2014, Vol.11(3), p.035009 (11pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/11/3/035009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification of Eye Fixation Related Potentials for Variable Stimulus Saliency

Wenzel, Markus A ; Golenia, Jan-Eike ; Blankertz, Benjamin

Frontiers in Neuroscience, 2016, Vol.10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-4548 ; E-ISSN: 1662-453X ; DOI: 10.3389/fnins.2016.00023 ; PMCID: 4753317 ; PMID: 26912993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Blankertz, Benjamin
 2. Blankertz, B
 3. Treder, Matthias S
 4. Wenzel, Markus A.
 5. Müller, Klaus-Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...