skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 140  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MUIApp: an object-oriented graphical user interface application framework

Rajagopala, Mukunda G ; Hsieh, Shang-Hsien ; Sotelino, Elisa D ; White, Donald W

Engineering Computations, 01 May 1997, Vol.14(3), pp.256-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077 ; DOI: 10.1108/02644409710170960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user interface management approach for object-oriented data base applications

Padgham, Lin ; Löwgren, Jonas

The Journal of Systems & Software, 1994, Vol.27(3), pp.183-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/0164-1212(94)90041-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold wind blows thru Chicago

Johnston, Stuart ; Scannell, Ed

Computerworld, Jan 10, 1994, Vol.28(2), p.1

ISSN: 00104841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Face of Computing

Keough, Lee

Computer Decisions, Feb 1989, Vol.21(2), p.36

ISSN: 08981825

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal systems image application architecture: lessons learned from the ImagEdit program. (technical)

Ryman, A.

IBM Systems Journal, Sept, 1990, Vol.29(3), p.408(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-8670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LispView: Leverage Through Integration

Muller, Hans

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1991, Vol.34(9), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUI application development

Leinfuss, Emily

InfoWorld, Jun 21, 1993, Vol.15(25), pp.63-64

ISSN: 01996649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object Orientation: What It Can Do For You

Millikin, Michael

Computerworld, Mar 13, 1989, p.103

ISSN: 00104841

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges Created by Windows' Popularity

Keyes, Jessica

Computerworld, Feb 11, 1991, Vol.25(6), p.83

ISSN: 00104841

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and development of EASEL: A portable UIMS tool

Neelamkavil, Francis ; Drumgoole, Joseph

Information and Software Technology, Dec 1994, p.743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The O2 System

Deux, O

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1991, Vol.34(10), p.34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will OOP Basic Fulfill Gates' Vision of the Future?

Johnston, Stuart J.;

InfoWorld, Feb 25, 1991, p.59

ISSN: 01996649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making graphics physically tangible

Salisbury, Jr, J

Communications of the ACM, 01 August 1999, Vol.42(8), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/310930.310976

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual tools give COBOL a new look. (PCs & Workstations: Development Tools)

Ricciuti, Mike

Datamation, Nov 15, 1993, Vol.39(22), p.53(2)

ISSN: 0011-6963

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OOP Tools Ease Windows Developers' Pains

Crabb, Don

InfoWorld, Feb 25, 1991, p.51,53+

ISSN: 01996649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X11R6: the rumored changes. (Release 6 of the X Window System) (Column)

Reichard, Kevin ; Johnson, Eric F.

UNIX Review, May, 1993, Vol.11(5), p.101(5)

ISSN: 0742-3136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There's more to an interface than meets the eye

Archer, Jack

Computing Canada, Nov 16, 1998, Vol.24(43), p.35

ISSN: 03190161

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving from punch cards to object orientation: the evolution of application development

Baum, David

InfoWorld, Sept 7, 1992, Vol.14(36), p.48(3)

ISSN: 0199-6649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Now GUIs Glue It All Together

Trowbridge, Dave

Computer Technology Review, Nov 1990, Vol.10(13), p.1

ISSN: 02789647

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firms move into the OOP lane. (object-oriented programming) (Analysis)

Bozman, Jean S.

Computerworld, July 23, 1990, Vol.24(30), p.23(2)

ISSN: 0010-4841

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 140  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (6)
 2. 1990đến1991  (30)
 3. 1992đến1993  (59)
 4. 1994đến1996  (27)
 5. Sau 1996  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baum, David
 2. The, Lee
 3. Anonymous
 4. Eckerson, Wayne
 5. Crabb, Don

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...