skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: OECD xóa Năm xuất bản: 2013đến2014 xóa Cơ sở dữ liệu: OECD iLibrary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The fiscal impact of immigration in OECD countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fiscal impact of immigration in OECD countries

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2013, pp.125-189

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264200159 ; ISBN: 9264200150 ; E-ISBN: 9789264200166 ; E-ISBN: 9264200169 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2013-6-en

Toàn văn sẵn có

2
Matching economic migration with labour market needs.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching economic migration with labour market needs.

OECD Publishing;; Organisation for Economic Co-Operation and Development (Paris, France) ; European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-38526-1 ; ISBN: 978-92-64-21637-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Matching economic migration with labour market needs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching economic migration with labour market needs

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; Organisation for Economic Co-Operation and Development (Paris, France) ; European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-38524-7 ; ISBN: 978-92-64-21650-1 ; DOI: 10.1787/9789264216501-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Time for the U.S. to reskill?: What the survey of adult skills says
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time for the U.S. to reskill?: What the survey of adult skills says

OECD (Corporate Author)

OECD skills studies

Series ISSN: 2307-8723 ; ISBN: 926420489X ; ISBN: 9789264204898 ; DOI: 10.1787/9789264204904-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Korea
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korea

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2013, pp.1-4

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264200159 ; ISBN: 9264200150 ; E-ISBN: 9789264200166 ; E-ISBN: 9264200169 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2013-26-en

Toàn văn sẵn có

6
Context for labour migration to New Zealand
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context for labour migration to New Zealand

OECD (Corporate Author)

Recruiting Immigrant Workers, Recruiting Immigrant Workers: New Zealand 2014, pp.25-49

Series E-ISSN: 2225-7969 ; ISBN: 9789264215641 ; ISBN: 9264215646 ; E-ISBN: 9789264215658 ; E-ISBN: 9264215654 ; DOI: 10.1787/9789264215658-5-en

Toàn văn sẵn có

7
International Migration Outlook 2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration Outlook 2013

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook

ISBN: 9789264200159 ; ISBN: 9264200150 ; E-ISBN: 9789264200166 ; E-ISBN: 9264200169 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2013-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Italy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Italy

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2014, pp.266-267

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264211186 ; ISBN: 9264211187 ; E-ISBN: 9789264223523 ; E-ISBN: 9264223525 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2014-23-en

Toàn văn sẵn có

9
Switzerland
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Switzerland

OECD (Corporate Author)

Economic Policy Reforms, Economic Policy Reforms 2013: Going for Growth, pp.247-250

Series E-ISSN: 1813-2723 ; ISBN: 9789264168282 ; ISBN: 9264168281 ; E-ISBN: 9789264168374 ; E-ISBN: 9264168370 ; DOI: 10.1787/growth-2013-42-en

Toàn văn sẵn có

10
Executive summary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executive summary

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2013, pp.11-13

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264200159 ; ISBN: 9264200150 ; E-ISBN: 9789264200166 ; E-ISBN: 9264200169 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2013-3-en

Toàn văn sẵn có

11
Compensation in selected service occupations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensation in selected service occupations

OECD (Corporate Author)

Government at a Glance, Government at a Glance 2013, pp.114-115

Series E-ISSN: 2221-4399 ; ISBN: 9789264201323 ; ISBN: 9264201327 ; E-ISBN: 9789264206496 ; E-ISBN: 9789264201330 ; E-ISBN: 9264206493 ; E-ISBN: 9264201335 ; DOI: 10.1787/gov_glance-2013-38-en

Toàn văn sẵn có

12
Lithuania
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lithuania

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2013, pp.1-4

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264200159 ; ISBN: 9264200150 ; E-ISBN: 9789264200166 ; E-ISBN: 9264200169 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2013-28-en

Toàn văn sẵn có

13
Ireland
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2014, pp.262-263

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264211186 ; ISBN: 9264211187 ; E-ISBN: 9789264223523 ; E-ISBN: 9264223525 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2014-21-en

Toàn văn sẵn có

14
Executive summary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executive summary

OECD (Corporate Author)

Recruiting Immigrant Workers, Recruiting Immigrant Workers: New Zealand 2014, pp.13-15

Series E-ISSN: 2225-7969 ; ISBN: 9789264215641 ; ISBN: 9264215646 ; E-ISBN: 9789264215658 ; E-ISBN: 9264215654 ; DOI: 10.1787/9789264215658-3-en

Toàn văn sẵn có

15
Germany
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2014, pp.256-257

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264211186 ; ISBN: 9264211187 ; E-ISBN: 9789264223523 ; E-ISBN: 9264223525 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2014-18-en

Toàn văn sẵn có

16
Russian Federation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Federation

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2014, pp.292-293

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264211186 ; ISBN: 9264211187 ; E-ISBN: 9789264223523 ; E-ISBN: 9264223525 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2014-36-en

Toàn văn sẵn có

17
Norway
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norway

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2014, pp.284-285

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264211186 ; ISBN: 9264211187 ; E-ISBN: 9789264223523 ; E-ISBN: 9264223525 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2014-32-en

Toàn văn sẵn có

18
Canada
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2013, pp.1-4

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264200159 ; ISBN: 9264200150 ; E-ISBN: 9789264200166 ; E-ISBN: 9264200169 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2013-12-en

Toàn văn sẵn có

19
Hungary
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hungary

OECD (Corporate Author)

International Migration Outlook, International Migration Outlook 2014, pp.260-261

Series E-ISSN: 1999-124X ; ISBN: 9789264211186 ; ISBN: 9264211187 ; E-ISBN: 9789264223523 ; E-ISBN: 9264223525 ; DOI: 10.1787/migr_outlook-2014-20-en

Toàn văn sẵn có

20
Migration and unemployment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and unemployment

OECD (Corporate Author)

OECD Factbook, OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and Social Statistics

Series E-ISSN: 1814-7364 ; ISBN: 9789264204157 ; ISBN: 9264204156 ; E-ISBN: 9789264209183 ; E-ISBN: 9789264209190 ; E-ISBN: 9264209182 ; E-ISBN: 9264209190 ; DOI: 10.1787/factbook-2014-9-en

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (307)
 2. Sách  (20)
 3. Tài nguyên văn bản  (3)
 4. Bài báo  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oecd
 2. Organisation for Economic Co-Operation and Development
 3. OECD Publishing
 4. Publishing, Oecd
 5. European Commission

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...