skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Bokmål, Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nobelpris for studier av vesikkeltransport
Nobel Prize for studies of vesicle transport

Prydz, Kristian

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2014, Vol.133(23-24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Siste vers for Michael Jackson
The last verse for Michael Jackson

Raeder, Johan

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2012, Vol.131(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feil om eutanasi
Wrong about euthanasia

Materstvedt, L J ; Förde, R

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2009, Vol.129(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Det vonde lyset - våkenhet og melankoli hos maleren Edward Hopper
The painful light - portraits of awakeness and melancholy by painter Edward Hopper

Skårderud, F

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2009, Vol.129(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Akuttmedisinsk utdanning i USA
Emergency medicine education in USA

Björnsen, Lars Petter

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2010, Vol.130(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...