skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tiểu thuyết xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Recipe Club : a tale of food and friendship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Recipe Club : a tale of food and friendship

Israel Andrea.; Garfinkel Nancy; Clark Melissa

China : Polhemus Press, 2009. - (813 ISR 2009) - ISBN9780982349205

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in love

Lawrence P.H.

N.Y. : Alfred A. Knopf , 1991 - (823 LAW 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Joseph Andrews; and, Shamela
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Andrews; and, Shamela

Fielding Henry; Hawley Judith

London ; New York : Penguin Books, 1999 - (823 FIE 1999) - ISBN0140433864

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
The annotated Huckleberry Finn : adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer's comrade)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The annotated Huckleberry Finn : adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer's comrade)

Twain Mark; Hearn Michael Patrick

New York : Norton, c2001. - (813 TWA 2001) - ISBN0393020398

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...