skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种竹产品生产加工用表面打磨装置
Surface polishing device for bamboo product production and processing

LI Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于水轮机组的拐臂拆卸装置
A turning arm dismounting device for hydraulic turbine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

混凝土搅拌机
Concrete mixer

LI Liang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种阻滑块组件
Hinder sliding block set spare

LI Liang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granulation device

LI Liang

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种充电桩交流电能表检定装置
Charging pile AC electric energy meter calibration apparatus

LI Liang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种抗冲击耐用型汽车轮毂
Anti-impact durable automobile hub

LI Liang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

精密铣槽刀具
Accurate grooving tool

LI Liang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种注塑管道保温结构
Pipeline insulation construction moulds plastics

Li Liang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

智能充电桩及充电式立体车库
Intelligent charging stake and rechargeable stereo garage

LI Liang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种加工中心用油水分离机
Water oil separating machine for machining center

LI Liang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilizing device of saw blade grinding machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种耐用型多辐条汽车轮毂
Durable type multi-spoke automobile hub

LI Liang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

钢筋混凝土构件中预留钢筋自动擦拭装置
Automatic wiping device for reserved steel bar in reinforced concrete member

LI Liang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种纺车式离线放膜机
Spinning wheel type off-line film pay-off machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种纺车式离线放膜机
Membrane machine is put to spinning wheel formula off -line

LI Liang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种板材张力机
Panel tensioner

LI Liang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种能够减震的食品包装盒
Can absorbing food package box

LI Liang

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head structure of numerical-control machine tool

LI Liang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến2003  (5)
 3. 2004đến2007  (30)
 4. 2008đến2012  (354)
 5. Sau 2012  (1.766)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.150)
 2. Chinese  (1.705)
 3. French  (55)
 4. German  (20)
 5. Korean  (5)
 6. Japanese  (3)
 7. Norwegian  (2)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li Liang
 2. Liu Jun
 3. LI, Liang
 4. Xia Jiansheng
 5. Zhang Xuhui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...