skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lopes, Dawisson Belém xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy as an Independent Variable *

Lopes, Dawisson

Brazilian Political Science Review, Vol.12(2), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19813821 ; DOI: 10.1590/1981-3821201800020008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A política externa brasileira e a "circunstância democrática": do silêncio respeitoso à politização ruidosa

Lopes, Dawisson Belém

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2011, Vol.54(1), pp.67-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292011000100005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Foreign Policy Meets Social Demands in Latin America

Lopes, Dawisson Belém ; Faria, Carlos Aurélio Pimenta de

Contexto Internacional, 01 June 2016, Vol.38(1), pp.11-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Policy Analysis in Latin American democracies: the case for a research protocol

Lopes, Dawisson Belém ; Faria, Carlos Aurélio Pimenta de ; Santos, Manoel

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 July 2016, Vol.59(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201600106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordenação intragovernamental para a implementação da política externa brasileira: o caso do Fórum IBAS

Faria, Carlos Aurélio Pimenta de ; Nogueira, Joana Laura Marinho ; Lopes, Dawisson Belém

Dados, January 2012, Vol.55(1), pp.175-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4588 ; DOI: 10.1590/S0011-52582012000100005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Política externa democrática: oxímoro, quimera ou tendência?

Lopes, Dawisson Belém

Revista Brasileira de Ciências Sociais, 01 October 2012, Vol.27(80), pp.185-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9053 ; DOI: 10.1590/S0102-69092012000300011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomia, integração regional e política externa brasileira: Mercosul e Unasul

Vigevani, Tullo ; Júnior, Haroldo Ramanzini

Dados, 01 June 2014, Vol.57(2), pp.517-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4588 ; DOI: 10.1590/0011-5258201415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Construção Social dos Princípios Conformadores e das Normas Programáticas de Política Externa Brasileira na Constituição Federal de 1988

Lopes, Dawisson Belém ; Valente, Mario Schettino

Dados, 01 October 2016, Vol.59(4), pp.995-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4588 ; DOI: 10.1590/001152582016106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balanço sobre a Inserção Internacional do Brasil

Lopes, Dawisson Belém ; Vellozo Junior, Joelson

Contexto Internacional, 01 December 2004, Vol.26(2), pp.317-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292004000200003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (8)
 2. Spanish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...