skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 180.271  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemia analityczna

ISSN0009-2223

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postępy mikrobiologii

ISSN0079-4252

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oddziaływania niekowalencyjne kation-π–ich rola w przyrodzie
Noncovalent cation-π interactions--their role in nature

Fink, Krzysztof ; Boratyński, Janusz

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 07 November 2014, Vol.68, pp.1276-86 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 25380210 Version:1 ; DOI: 10.5604/17322693.1127950

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Funkcjonalne zróznicowanie cytoplazmatycznych izoform aktyny.
Functional diversification of cytoplasmic actin isoforms

Simiczyjew, Aleksandra ; Malicka-Błaszkiewicz, Maria ; Nowak, Dorota

Postepy biochemii, 2013, Vol.59(3), pp.285-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 24364211 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nowoczesne polimery w technologii tabletek matrycowych.
Modern polymers in matrix tablets technology

Zimmer, Łukasz ; Kasperek, Regina ; Poleszak, Ewa

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(3), pp.189-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 25739125 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rodzina białek triady histydynowej (HIT)--aktywność enzymatyczna a funkcja biologiczna.
Histidine triad protein superfamily--biological function and enzymatic activity

Krakowiak, Agnieszka ; Fryc, Izabela

Postepy biochemii, 2012, Vol.58(3), pp.302-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 23373416 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Budowa i właściwości pektyn.
Structure and properties of pectin

Wikiera, Agnieszka ; Mika, Magdalena

Postepy biochemii, 2013, Vol.59(1), pp.89-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 23821947 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wpływ substancji hydrofilizujacych na właściwości hydrozeli sporzadzonych na bazie Carbopolu.
Influence of hydrophiling agents on gel formation rate on Carbopol base

Szcześniak, Maria ; Pluta, Janusz

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(4), pp.27-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22332323 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ocena właściwości zeli otrzymywanych na bazie termowrazliwych polimerów, jako nośników dla substancji podawanej w postaci iniekcji.
In vitro evaluation of the gels properties prepared thermosensitive polymers as vehicles for administration substance by injection

Karolewicz, Bozena ; Owczarek, Artur ; Pluta, Janusz

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(4), pp.3-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22332321 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Białka inherentnie nieuporzadkowane.
Intrinsically disordered proteins

Dziedzic-Letka, Agnieszka ; Ozyhar, Andrzej

Postepy biochemii, 2012, Vol.58(1), pp.100-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 23214134 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inulina--cenny składnik zywieniowy.
Inulin: a valuable nutritional component

Nowak, Anna ; Klimowicz, Adam ; Bielecka-Grzela, Stanisława ; Piechota, Magda

Annales Academiae Medicae Stetinensis, 2012, Vol.58(1), pp.62-5; discussion 65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1427-440X ; PMID: 23547397 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interferony: między strukturą a funkcją.
Interferons: between structure and function

Bandurska, Katarzyna ; Król, Izabela ; Myga-Nowak, Magdalena

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 06 May 2014, Vol.68, pp.428-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 24864095 Version:1 ; DOI: 10.5604/17322693.1101229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wykorzystanie pokryć z poli(glikolu etylenowego) i chitozanu do zapewnienia biokompatybilności nanocząstkom w aplikacjach biomedycznych.
The use of shells made of poly(ethylene glycol) and chitosan to ensure the biocompatibility of nanoparticles in biomedical applications

Kubiak, Tomasz

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(2), pp.119-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24967783 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charakterystyka molekularna i fizjologiczna neuropeptydów owadzich z rodziny pirokinin.
Molecular and physiological characterization of the pyrokinin insect neuropeptide family

Marciniak, Paweł ; Pacholska-Bogalska, Joanna ; Szymczak, Monika ; Rosiński, Grzegorz

Postepy biochemii, 2011, Vol.57(4), pp.365-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 22568168 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zastosowanie pomiarów kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej do charakterystyki powierzchni polimerów wykorzystywanych w medycynie.
The use of contact angle and the surface free energy as the surface characteristics of the polymers used in medicine

Liber-Kneć, Aneta ; Łagan, Sylwia

Polimery w medycynie, 2014, Vol.44(1), pp.29-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 24918654 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struktura i znaczenie wspólnego enterobakteryjnego antygenu (ECA).
The structure and significance of enterobacterial common antigen (ECA)

Goździewicz, Tomasz Kasper ; Łukasiewicz, Jolanta ; Ługowski, Czesław

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 08 September 2015, Vol.69, pp.1003-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 26400887 Version:1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beta-fruktofuranozydaza--właściwości, struktura i zastosowanie.
Beta-fructofuranosidase--properties, structure and applications

Jedrzejczak-Krzepkowska, Marzena ; Kalinowska, Halina ; Bielecki, Stanisław

Postepy biochemii, 2011, Vol.57(4), pp.401-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 22568172 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polimery jako substancje pomocnicze stosowane w technologii tabletek powlekanych zawierajacych pochodne kwasu ibandronowego (bisfosfoniany).
Polymers as excipients used in the technology of coated tablets containing ibandronic acid derivatives (bisphosphonates)

Kołodziejczyk, Michał Krzysztof ; Zgoda, Marian Mikołaj

Polimery w medycynie, 2012, Vol.42(1), pp.5-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22783728 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of anionic and non-ionic polymer on adjustment of pH of chlorhexidine preparation including respective solubility aspect

Musial, Witold ; Kokol, Vanja ; Voncina, Bojana

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(1), pp.37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 20446528 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferencje uwalniania ibuprofenu z rynkowych produktów leczniczych determinowanych udziałem substancji pomocniczych o charakterze polimerów.
Ibuprofen release preferences of medicinal products, the market share of excipients vement of a polymer

Kołodziejczyk, Michał Krzysztof ; Kołodziejska, Justyna ; Zgoda, Marian Mikołaj

Polimery w medycynie, 2010, Vol.40(4), pp.19-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 21387838 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 180.271  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.781)
 2. Toàn văn trực tuyến (178.062)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (350)
 2. 1963đến1976  (700)
 3. 1977đến1990  (27.848)
 4. 1991đến2005  (35.963)
 5. Sau 2005  (115.396)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (148.090)
 2. German  (6)
 3. Russian  (4)
 4. French  (4)
 5. Portuguese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pernak Juliusz
 2. Milchert Eugeniusz
 3. Janeczko Tomasz
 4. Feder-Kubis Joanna
 5. Nowicki Janusz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...