skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ghi âm xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rip, mix, and burn in 10 minutes or less : digital music on Mac OS X
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rip, mix, and burn in 10 minutes or less : digital music on Mac OS X

Tschetter Nate.; Molineaux Sam

New York : McGraw-Hill, c2005. - (781.49 TSC 2005) - ISBN007143190X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Digital audio workstation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital audio workstation

Leider Colby.

New York : McGraw-Hill, c2004. - (621.389 LEI 2004) - ISBN0071422862

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Phân loại theo LCC 

  1. M - Music.  (1)
  2. T - Technology .  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tschetter Nate
  2. Molineaux Sam
  3. Leider Colby

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...