skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
博洛尼亚进程背景下德国职前教师教育改革研究 - A Study of the Reform of German Pre-Service Teacher Education under the Bologna Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程背景下德国职前教师教育改革研究 - A Study of the Reform of German Pre-Service Teacher Education under the Bologna Process

于喆 ; 曲铁华 ; YU Zhe, QU Tiehua

外国教育研究 - Studies in Foreign Education, 2015, Vol.42(02), pp.99-107

ISSN: 1006-7469

Toàn văn không sẵn có

2
基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation

周峰岩 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 张文志 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-yan, LIU Li-juan, YAN Peng, ZHANG Wen-zhi, ZHAO Yu-liang, ZHOU Li

广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2014, Vol.42(24), pp.178-179

ISSN: 1001-9677

Toàn văn không sẵn có

3
探索潜能开发规律,深化教学整体改革 - Discovering the Pattern and Deepening of Potential Development Overall Reform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

探索潜能开发规律,深化教学整体改革 - Discovering the Pattern and Deepening of Potential Development Overall Reform

徐红 ; XU Hong

现代基础教育研究, 2011, Vol.1(1), pp.83-89

Toàn văn không sẵn có

4
新疆高校对外汉语教师转型中应具备的知识素养与能力 - The Knowledge Accomplishments and Abilities the External Chinese Teachers in Xinjiang University Reforms Should Have
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新疆高校对外汉语教师转型中应具备的知识素养与能力 - The Knowledge Accomplishments and Abilities the External Chinese Teachers in Xinjiang University Reforms Should Have

李娜 ; LI Na

新疆职业大学学报 - Journal of Xinjiang Vocational University, 2009, Vol.17(6), pp.63-66

ISSN: 1009-9549

Toàn văn không sẵn có

5
英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英国学前教师专业化改革的策略与基本经验 - On the Study of Early Years Workforce Reform in the UK

胡恒波 ; 陈时见 ; HU Hengbo, CHEN Shijian

外国中小学教育, 2013, Issue 07, pp.26-31

ISSN: 1007-8495

Toàn văn không sẵn có

6
内容依托课课堂话语分析 - Classroom Discourse Analysis of CBI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内容依托课课堂话语分析 - Classroom Discourse Analysis of CBI

许川根 ; XU Chuan-gen

哈尔滨学院学报 - Journal of Harbin University, 2013, Vol.34(05), pp.96-102

ISSN: 1004-5856

Toàn văn không sẵn có

7
《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程研究性学习的探索 - Research-based Learning of the Course:Maoism and the Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程研究性学习的探索 - Research-based Learning of the Course:Maoism and the Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics

刘海滨 ; 王成珉 ; LIU Hai-bin,WANG Cheng-min

连云港师范高等专科学校学报 - Journal of Lianyungang Teachers College, 2010, Issue 3, pp.68-70

ISSN: 1009-7740

Toàn văn không sẵn có

8
高职院校物业管理专业教学改革的现实思考 - On Teaching Reform of Property Management for Vocational Colleges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校物业管理专业教学改革的现实思考 - On Teaching Reform of Property Management for Vocational Colleges

文达 ; Wen Da

湖南科技学院学报 - Journal of Hunan University of Science and Engineering, 2006, Vol.27(4), pp.234-236

ISSN: 1673-2219

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2009  (1)
  2. 2009đến2009  (1)
  3. 2010đến2010  (1)
  4. 2011đến2013  (3)
  5. Sau 2013  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...