skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tondu, B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation of inverse functions in a model of cerebellar and reflex pathways allows to control a mobile mechanical segment

Ebadzadeh, M ; Tondu, B ; Darlot, C

Neuroscience, 2005, Vol.133(1), pp.29-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2004.09.048

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model of the cerebellar pathways applied to the control of a single-joint robot arm actuated by McKibben artificial muscles

Eskiizmirliler, S. ; Forestier, N. ; Tondu, B. ; Darlot, C.

Biological Cybernetics, 2002, Vol.86(5), pp.379-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-001-0302-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Motor Control of a Limb Segment Actuated by Artificial Muscles
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor Control of a Limb Segment Actuated by Artificial Muscles

Eskiizmirliler, S ; Tondu, B ; Darlot, C; Orebro Univ (Sweden) Dept Of Technology (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tondu, B.
  2. Darlot, C.
  3. Eskiizmirliler, S.
  4. Darlot
  5. Ebadzadeh, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...