skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Baralic, Ivana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Astaxanthin Supplementation on Salivary IgA, Oxidative Stress, and Inflammation in Young Soccer Players

Baralic, Ivana ; Andjelkovic, Marija ; Djordjevic, Brizita ; Dikic, Nenad ; Radivojevic, Nenad ; Suzin-Zivkovic, Violeta ; Radojevic-Skodric, Sanja ; Pejic, Snezana; Mancianti, Francesca

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, Vol.2015, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-427X ; E-ISSN: 1741-4288 ; DOI: 10.1155/2015/783761

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hematological and biochemical parameters in elite soccer players during a competitive half season

Anđelković Marija ; Baralić Ivana ; Đorđević Brižita ; Kotur-Stevuljević Jelena ; Radivojević Nenad ; Dikić Nenad ; Radojević-Skodrić Sanja ; Stojković Mirjana

Journal of Medical Biochemistry, 01 January 2015, Vol.34(4), pp.460-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1452-8258 ; E-ISSN: 1452-8266

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel antioxidant supplementation in young soccer players

Radivojevic, Nenad ; Dikic, Nenad ; Baralic, Ivana ; Djordjevic, Brizita ; Vujic, Sinisa ; Andjelkovic, Marija; Austrian Society of Sports Medicine and Prevention ; Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation ; German Society of Physical Medicine and Rehabilitation

DOI: 10.3205/11esm197

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy and dietary intakes of young professional football players

Andjelkovic, Marija ; Baralic, Ivana ; Radivojevic, Nenad ; Dikic, Nenad ; Djordjevic, Brizita ; Vujic, Sinisa ; Vesic, Milica; Austrian Society of Sports Medicine and Prevention ; Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation ; German Society of Physical Medicine and Rehabilitation

DOI: 10.3205/11esm070

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of antioxidant supplementation on muscle damage and oxidative stress markers in elite young soccer players

Baralic, Ivana ; Djordjevic, Brizita ; Dikic, Nenad ; Radivojevic, Nenad ; Andjelkovic, Marija ; Vujic, Sinisa ; Kotur-Stevuljevic, Jelena ; Stefanovic, Aleksandra ; Ivanisevic, Jasmina; Austrian Society of Sports Medicine and Prevention ; Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation ; German Society of Physical Medicine and Rehabilitation

DOI: 10.3205/11esm068

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does ice climbing change climber’s anthropometry?

Vujic, Sinisa ; Mirkov, Dragan ; Dikic, Nenad ; Kupper, Tomas ; Totic, Selena ; Djokovic, Aleksandar ; Radivojevic, Nenad ; Andjelkovic, Marija ; Oblakovic Babic, Jelena ; Baralic, Ivana; Austrian Society of Sports Medicine and Prevention ; Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation ; German Society of Physical Medicine and Rehabilitation

DOI: 10.3205/11esm241

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropometric features that affect on the placement at elite ice climbers

Vujic, Sinisa ; Mirkov, Dragan ; Dikic, Nenad ; Kupper, Tomas ; Totic, Selena ; Djokovic, Aleksandar ; Radivojevic, Nenad ; Andjelkovic, Marija ; Oblakovic Babic, Jelena ; Baralic, Ivana; Austrian Society of Sports Medicine and Prevention ; Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation ; German Society of Physical Medicine and Rehabilitation

DOI: 10.3205/11esm240

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...