skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 313  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
How statesmen think the psychology of international politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How statesmen think the psychology of international politics

Jervis, Robert

E-ISBN 9780691176444 ; E-ISBN 9781400885336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century

Wesley, Michael

ISBN: 9781760461171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Making EU Foreign Policy: National Preferences, European Norms and Common Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making EU Foreign Policy: National Preferences, European Norms and Common Policies

Daniel C. Thomas

ISBN10: 0230280722 ; ISBN13: 9780230280724 ; E-ISBN10: 0230307361 ; E-ISBN13: 9780230307360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe

Keil, Soeren ;Stahl, Bernhard;; Keil, Soeren (Editor) ; Stahl, Bernhard (Editor)

New Perspectives on South-East Europe

ISBN: 9781349480845 ; ISBN: 1349480843 ; E-ISBN: 9781137384133 ; E-ISBN: 1137384131 ; DOI: 10.1057/9781137384133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

Berridge, G R ; Lloyd, Lorna; Barder, Brian (Editor) ; Pope, Laurence E (Editor) ; Rana, Kishan S (Editor)

ISBN: 9780230302990 ; ISBN: 0230302998 ; E-ISBN: 9781137017611 ; E-ISBN: 1137017619 ; DOI: 10.1057/9781137017611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
The Involvement of State Governments in US Foreign Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Involvement of State Governments in US Foreign Relations

Mcmillan, Samuel Lucas

ISBN: 9781349295012 ; ISBN: 1349295019 ; E-ISBN: 9781137015402 ; E-ISBN: 1137015403 ; DOI: 10.1057/9781137015402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
French and US Approaches to Foreign Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

French and US Approaches to Foreign Policy

Alarcón, Antonio

E-ISBN: 9781137400789 E-ISBN: 1137400781 DOI: 10.1057/9781137400789 ISBN: 9781137358783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Friendship and International Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and International Relations

Koschut, Simon ;Oelsner, Andrea;; Koschut, Simon ; Oelsner, Andrea

E-ISBN: 9781137396341 E-ISBN: 1137396342 DOI: 10.1057/9781137396341 ISBN: 9781137396334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
MIKTA, Middle Powers, and New Dynamics of Global Governance : The G20's Evolving Agenda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIKTA, Middle Powers, and New Dynamics of Global Governance : The G20's Evolving Agenda

Jongryn, Mo ;Jongryn, Mo;; Jongryn, Mo

E-ISBN: 9781137506467 E-ISBN: 1137506466 DOI: 10.1057/9781137506467 ISBN: 9781137506450

Toàn văn sẵn có

30
States and power in africa comparative lessons in authority and control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

States and power in africa comparative lessons in authority and control

Herbst, Jeffrey

E-ISBN 1400852323 ; E-ISBN 9780691164144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era

Seib, Philip

ISBN: 9780230339439 ; ISBN: 0230339433 ; E-ISBN: 9781137010902 ; E-ISBN: 1137010908 ; DOI: 10.1057/9781137010902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
The professional diplomat
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The professional diplomat

Harr, John Ensor

E-ISBN 1400875579 ; E-ISBN 9780691622095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
The office of ambassador in the middle ages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The office of ambassador in the middle ages

Queller, Donald E

E-ISBN 9780691622873 ; E-ISBN 9781400887576

Toàn văn sẵn có

34
Law in diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law in diplomacy

Corbett, Percy Ellwood; Center Ofinternational Studies, Princeton University

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
How Global Institutions Rule the World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Global Institutions Rule the World

Colomer, Josep M

E-ISBN: 9781137475084 E-ISBN: 1137475080 DOI: 10.1057/9781137475084 ISBN: 9781137475077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
European Union Delegations in EU Foreign Policy: A Diplomatic Service of Different Speeds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union Delegations in EU Foreign Policy: A Diplomatic Service of Different Speeds

Austermann, Frauke

The European Union in International Affairs

ISBN: 9781349477654 ; ISBN: 1349477656 ; E-ISBN: 9781137376312 ; E-ISBN: 1137376317 ; DOI: 10.1057/9781137376312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Australia goes to Washington - 75 years of Australian representation in the United States, 1940–2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia goes to Washington - 75 years of Australian representation in the United States, 1940–2015

Bridge, Carl ; Lee, David ; Lowe, David;

ISBN: 9781760460785 ; E-ISBN: 9781760460792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Japan, China and Networked Regionalism in East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, China and Networked Regionalism in East Asia

Rathus, Joel

ISBN: 978-1-349-33574-9 ; E-ISBN: 978-0-230-34291-0 ; DOI: 10.1057/9780230342910

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
European Public Diplomacy : Soft Power at Work
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Public Diplomacy : Soft Power at Work

Cross, Mai'a K. Davis ;Melissen, Jan;; Cross, Mai'a K. Davis ; Melissen, Jan

E-ISBN: 9781137315144 E-ISBN: 1137315148 DOI: 10.1057/9781137315144 ISBN: 9781137343291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Essence of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essence of Diplomacy

Jönsson, Christer ; Hall, Martin

Studies in Diplomacy and International Relations

ISBN: 9781349543410 ; ISBN: 1349543411 ; E-ISBN: 9780230511040 ; E-ISBN: 023051104X ; DOI: 10.1057/9780230511040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 313  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1930  (23)
 2. 1930đến1990  (8)
 3. 1991đến2005  (16)
 4. 2006đến2011  (53)
 5. Sau 2011  (212)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (312)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (288)
 2. French  (6)
 3. German  (2)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...