skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Thế kỷ 21 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Quang Thuấn chủ biên

H. : KHXH, 2008 - (327.47059 QUA 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Đoàn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Thu Mỹ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (327.1 ĐO-N 2010)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Phan Thùy Linh; Bùi Thành Nam người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.597073 PH-L 2012)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giữa hy vọng và lịch sử = Between hope and history : sự đối mặt của nước Mỹ trước những thách thức của thế kỷ XXI

Clinton Bill

H. : CTQG., 1997 - (320.973 CLI 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Đoàn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Thu Mỹ

Đoàn, T.T.N. (2010). Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01942; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36586

Truy cập trực tuyến

6
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Phan, Thùy Linh; Bùi, Thành Nam

Phan,T.L. (2012). Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050000643; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36548

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ những năm đầu thế kỷ XXI Luận văn ThS Quan hệ Quốc tế 60 31 40

Phan Thùy Linh

ĐHKHXH&NV; 2012

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam Luận văn ThS Quan hệ quốc tế 60 31 40

Đoàn Thị Thanh Nhàn

ĐHKHXH & NV; 2010

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hội nhập theo khu vực theo xu hướng cánh tả của các nước Mỹ la tinh đầu thế kỷ 21 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Văn Đáp; Lê Thế Quế người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (327.7 NG-Đ 2015)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự đảo lộn của thế giới : địa chính trị thế kỷ XXI

Tuarenơ Maridôn

H. : CTQG, 1996 - (327.101 TUA 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Dương Quang Huy; Bùi Nhật Quang người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.6 DU-H 2012)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sức mạnh mềm Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 21 : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Võ Thị Mai Thuận; Nguyễn Tiến Lực người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.52 VO-T 2012)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khả năng hình thành khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á trong những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nông Phan Đăng; Nguyễn Tiến Lực người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (382.1 NO-Đ 2013)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển liên minh Châu Âu từ đầu thế kỷ 21 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Bùi Thế Đức; Phạm Quang Minh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (337.142 BU-Đ 2013)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nhật Bản - Châu Phi trong thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Phạm Thị Kim Huế; Nguyễn Thanh Hiền người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (327.5206 PH-H 2013)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại giao năng lượng của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Thị Loan; Lê Văn Mỹ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (327.51 NG-L 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ tại Đà Nẵng những năm đầu thế kỷ XXI= Operation of American Non-governmental Organizations in the first decade of the twenty-first century in Danang : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Lê Thị Phương Loan; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (327.730597 LE-L 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung Quốc với các nước Trung Á những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Văn Nam; Lê Văn Mỹ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (327.51058 NG-N 2014)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại an ninh quốc phòng của Australia trong thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

La Hồng Nhung; Vũ Tuyết Loan người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.94 LA-N 2012)

Truy cập trực tuyến

20
Hội nhập theo khu vực theo xu hướng cánh tả của các nước Mỹ la tinh đầu thế kỷ 21
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hội nhập theo khu vực theo xu hướng cánh tả của các nước Mỹ la tinh đầu thế kỷ 21

Nguyễn, Văn Đáp

104 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10363

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dương Quang Huy
  2. Võ Thị Mai Thuận
  3. Nguyễn Tiến Lực
  4. Nông Phan Đăng
  5. Đoàn Thị Thanh Nhàn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...