skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Human Rights Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights: A Major Misconception?

De Gaay Fortman, Bas

Human Rights Quarterly, 1 May 2011, Vol.33(2), pp.265-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights: A Major Misconception? (re-edited version of Valedictory Address at Utrecht University, 10th September 2010.

de Gaay Fortman, B.

Human Rights Quarterly, 2011, Vol.33, pp.265-0392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in International Law

Pejic, Jelena

Human Rights Quarterly, 1 August 1997, Vol.19(3), pp.666-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Burgeoning Minority Rights Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Gilbert, Geoff ; Geoff Gilbert

Human Rights Quarterly, 1 August 2002, Vol.24(3), pp.736-780 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Council of Europe and Minority Rights

Gilbert, Geoff

Human Rights Quarterly, 1 February 1996, Vol.18(1), pp.160-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Genocide, the Universal Declaration, and Minority Rights

Morsink, Johannes

Human Rights Quarterly, 1 November 1999, Vol.21(4), pp.1009-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The OSCE and the Protection of Minority Rights

Wright, Jane

Human Rights Quarterly, 1 February 1996, Vol.18(1), pp.190-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Quebec Values" Debate of 2013: Minority vs. Collective Rights

Howard-Hassmann, Rhoda E.

Human Rights Quarterly, 2018, Vol.40(1), pp.144-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal theory and minority group rights

Oestreich, Joel E.

Human Rights Quarterly, Feb, 1999, Vol.21(1), p.108(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Definitions and justifications: minority and indigenous rights in a Central/East European context

Aukerman, Miriam J.

Human Rights Quarterly, Nov, 2000, Vol.22(4), p.1011(40) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Theory and Minority Group Rights

Oestreich, Joel E.

Human Rights Quarterly, 1 February 1999, Vol.21(1), pp.108-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognizing Minority Identities through Collective Rights

Jovanović, Miodrag A. ; Miodrag A. Jovanović

Human Rights Quarterly, 1 May 2005, Vol.27(2), pp.625-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nordic Security and the Saami Minority: Territorial Rights in Northern Fennoscandia

Korsmo, Fae L.

Human Rights Quarterly, 1 November 1988, Vol.10(4), pp.509-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/761918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Definitions and Justifications: Minority and Indigenous Rights in a Central/East European Context

Miriam J. Aukerman

Human Rights Quarterly, 1 November 2000, Vol.22(4), pp.1011-1050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road to San Francisco: the revival of the human rights idea in the twentieth century

Burgers, Jan Herman

Human Rights Quarterly, Nov, 1992, Vol.14(4), p.447-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Intervention in Self-Determination Struggles

Farer, Tom J. ; Tom J. Farer

Human Rights Quarterly, 1 May 2003, Vol.25(2), pp.382-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalization of Human Rights Norms and Its Impact on Internally Displaced Kurds

Çelik, Ayşe Betûl ; Ayşe Betûl Çelik

Human Rights Quarterly, 1 August 2005, Vol.27(3), pp.969-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities Rights at Risk: A Global Survey

Gurr, Ted Robert ; Scarritt, James R.

Human Rights Quarterly, 1 August 1989, Vol.11(3), pp.375-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-determination and indigenous women's rights at the intersection of international human rights

Kuokkanen, Rauna

Human Rights Quarterly, Feb, 2012, Vol.34(1), p.225-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights of ethnic minorities in liberal democracies: has France gone too far in banning Muslim women from wearing the burka?

Leane, Geoffrey W. G.

Human Rights Quarterly, Nov, 2011, Vol.33(4), p.1032-1061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (89)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (23)
 2. 1993đến1998  (41)
 3. 1999đến2003  (10)
 4. 2004đến2012  (11)
 5. Sau 2012  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (79)
 2. Bình xét khoa học  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...