skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 949  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sách xóa Tất cả các phiên bản Democracy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mainstreaming human and minority rights in the EU enlargement with the Western Balkans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mainstreaming human and minority rights in the EU enlargement with the Western Balkans

Benedek, Wolfgang ; Bieber, Florian ; Heschl, Lisa ; Lantschner, Emma ; Marko, Josef ; Nindler, Reinmar; European Parliament ; Directorate-General for External Policies of the Union ; Karl-Franzens University of Graz

ISBN: 978-92-823-4066-0 ; DOI: 10.2861/25684

Toàn văn sẵn có

2
Democratization and Memories of Violence: Ethnic minority rights movements in Mexico, Turkey, and El Salvador
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and Memories of Violence: Ethnic minority rights movements in Mexico, Turkey, and El Salvador

Gellman, Mneesha

ISBN10: 1138952680 ; ISBN13: 9781138952683 ; E-ISBN10: 1315667509 ; E-ISBN13: 9781315667508

Toàn văn không sẵn có

3
Democracy, populism and minority rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, populism and minority rights

Swoboda, Hannes ; Wiersma, Jan Marinus; [European Parliament]

ISBN: 978-92-823-2525-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Majority rule and minority rights

Commager, Henry Steele

Toàn văn sẵn có

5
Islamic Activists: The Anti-Enlightenment Democrats
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Activists: The Anti-Enlightenment Democrats

Abdelkader, Dina

ISBN10: 0745322166 ; ISBN10: 0745322174 ; ISBN13: 9780745322162 ; ISBN13: 9780745322179 ; E-ISBN10: 1849645809 ; E-ISBN13: 9781849645805

Toàn văn sẵn có

6
Moral Minorities and the Making of American Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral Minorities and the Making of American Democracy

Volk, Kyle G.;

ISBN10: 0199371911 ; ISBN13: 9780199371914 ; E-ISBN10: 019937192X ; E-ISBN13: 9780199371921

Toàn văn không sẵn có

7
Multiculturalism and Democracy in North Africa: Aftermath of the Arab Spring Routledge studies in Middle Eastern politics 65.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism and Democracy in North Africa: Aftermath of the Arab Spring Routledge studies in Middle Eastern politics 65.

Moha Ennaji

ISBN10: 0415738350 ; ISBN13: 9780415738354 ; E-ISBN10: 1315817438 ; E-ISBN13: 9781315817439

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psychology of democracy.

Moghaddam, Fathali M

ISBN: 1-4338-2087-0 ; ISBN: 1-4338-2088-9 ; ISBN: 978-1-4338-2087-8 ; ISBN: 978-1-4338-2088-5 ; DOI: 10.1037/14806-000

Toàn văn không sẵn có

9
Ideals and Ideologies: A Reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideals and Ideologies: A Reader

Ball, Terence ; Dagger, Richard ; O'Neill, Daniel I

ISBN10: 1138650021 ; ISBN13: 9781138650022 ; E-ISBN10: 1315625547 ; E-ISBN13: 9781315625546

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Islam, Gender, and Democracy in Comparative Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam, Gender, and Democracy in Comparative Perspective

Jocelyne Cesnd José Casanova

ISBN10: 019878855X ; ISBN13: 9780198788553 ; E-ISBN10: 019109286X ; E-ISBN13: 9780191092862

Toàn văn không sẵn có

11
Religion and Education: Comparative and International Perspectives. Oxford Studies in Comparative Education. Oxford Studies in Comparative Education Series
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Education: Comparative and International Perspectives. Oxford Studies in Comparative Education. Oxford Studies in Comparative Education Series

Sivasubramaniam, Malina, Ed ; Hayhoe, Ruth, Ed

ISBN: 9781910744017 ; ISBN: 1910744018 ; DOI: 10.15730/books.101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new belief in the common man.

Friedrich, Carl J

DOI: 10.1037/11430-000

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Bushmen and diamonds: (un)civil society in Botswana
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bushmen and diamonds: (un)civil society in Botswana

Good, Kenneth

Series ISSN: 1104-8417 ; ISSN: 1104-8417 ; ISSN: 1104-8417 ; ISBN: 9171065202

Toàn văn sẵn có

14
The European Union and Turkish Accession: Human Rights and the Kurds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union and Turkish Accession: Human Rights and the Kurds

Yildiz, Kerim ; Müller, Mark

ISBN10: 0745327842 ; ISBN10: 0745327850 ; ISBN13: 9780745327846 ; ISBN13: 9780745327853 ; E-ISBN10: 1849644012 ; E-ISBN13: 9781849644013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The Economics of Voting: Studies of self-interest, bargaining, duty and rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economics of Voting: Studies of self-interest, bargaining, duty and rights

Usher, Dan

ISBN10: 1138932558 ; ISBN13: 9781138932555 ; E-ISBN10: 1315679191 ; E-ISBN13: 9781315679198

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
International Socialization in Europe : European Organizations, Political Conditionality and Democratic Change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Socialization in Europe : European Organizations, Political Conditionality and Democratic Change

Schimmelfennig, Frank, Professor; Engert, Stefan, Dr; Knobel, Heiko

E-ISBN: 9780230625129 E-ISBN: 0230625126 DOI: 10.1057/9780230625129 ISBN: 9780230005280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The Politics of Presence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Presence

Phillips, Anne

ISBN10: 0198294158 ; ISBN13: 9780198294153 ; E-ISBN10: 0191520969 ; E-ISBN13: 9780191520969

Toàn văn không sẵn có

18
Die Rechte der Minderheit im Rahmen der Mehrheitsherrschaft
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Rechte der Minderheit im Rahmen der Mehrheitsherrschaft

Commager, Henry Steele; Poser, Günter

Toàn văn không sẵn có

19
Voices of Democracy: A Handbook for Speakers, Teachers, and Writers. Bulletin, 1941, No. 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voices of Democracy: A Handbook for Speakers, Teachers, and Writers. Bulletin, 1941, No. 8

Molohon, Bernard, Comp; Federal Security Agency, Us Office of Education (Ed) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

20
Realizing Rights Through Social Guarantees : An Analysis of New Approaches to Social Policy in Latin America and South Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing Rights Through Social Guarantees : An Analysis of New Approaches to Social Policy in Latin America and South Africa

World Bank

Social Development Department

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 949  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (39)
 2. 1962đến1996  (27)
 3. 1997đến2003  (142)
 4. 2004đến2011  (399)
 5. Sau 2011  (340)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (946)
 2. German  (81)
 3. French  (6)
 4. Italian  (2)
 5. Spanish  (2)
 6. Portuguese  (1)
 7. Chinese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. 世界銀行
 3. Gutmann, Amy
 4. Urbinati, Nadia
 5. Bell, Daniel A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...