skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Higgs, S. xóa Tất cả các phiên bản 2005đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive control of food intake: The effects of manipulating memory for recent eating

Higgs, S ; Williamson, A.C ; Attwood, A.S

Appetite, 2007, Vol.49(1), pp.297-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2007.03.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Annual meeting of the British feeding and drinking group
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual meeting of the British feeding and drinking group

Higgs, S ; Haskell, C

Appetite, 09/21/2007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2007.09.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring factors that mediate responsiveness to caffeine

Attwood, A.S ; Terry, P ; Higgs, S

Appetite, 2006, Vol.47(2), pp.258-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
WITHDRAWN: Recall of a recent meal decreases afternoon snack food intake: No effect of manipulation of snack food palatability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITHDRAWN: Recall of a recent meal decreases afternoon snack food intake: No effect of manipulation of snack food palatability

Williamson, A.C. ; Higgs, S.

Appetite, 5/2006 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2006.03.223

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory for recent eating and its effects on appetite

Higgs, S ; Williamson, A.C

Appetite, 2006, Vol.47(2), pp.267-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.07.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing a clinical pathway in fluid management.(CLINICAL FEATURE)(Clinical report)

Davidson, Jennifer ; Griffin, Richard ; Higgs, Simon

Journal of Perioperative Practice, June, 2007, Vol.17(6), p.248(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size Heterogeneity in the 3' Noncoding Region of South American Isolates of Yellow Fever Virus

Bryant, Juliet E. ; Vasconcelos, Pedro F. C. ; Rijnbrand, Rene C. A. ; Mutebi, J. P. ; Higgs, Stephen ; Barrett, Alan D. T

The Journal of Virology, 2005, Vol. 79(6), p.3807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 15731274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Higgs, S
  2. Williamson, A.C
  3. Attwood, A.S
  4. Vasconcelos, Pedro F C
  5. Griffin, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...